print logo

Københavns Malerlaug

maj 2022

”Malet”

– Et referenceværk om farver, materialer og stilretninger i 1900-tallet


Und dig selv det spritnye, rigt illustrerede fagbogsværk om malerfagets materialer og metoder igennem et helt århundrede

Hvilken gensidig indflydelse fik fremkomsten af nye malematerialer, malerfag og nye arkitektoniske stilretninger mon på hinanden i det århundrede, vi er gået ud af? Hvilken betydning fik det, at maleren fik sin malerulle og airless-sprøjte, og hvad skete der, da den private forbruger tog penslen og rullen i egen hånd?

Dén historie er aldrig blevet fortalt. Og den er vigtig – i en tid, da vi i hastig grad mister viden om de oprindelige bemalinger og pudslag, der fjernes under stadig hyppigere og voldsomme indgreb ved bygningsrenoveringer og nyt malearbejde.

I værket ”Malet – Maling, farver og teknik i 1900-tallets arkitektur” afdækker konservator ved Nationalmuseet, Johanne Bornemann Mogensen, den kolossale teknologiske udvikling, som malerfagets materialer og arbejdsmetoder gennemgik i det 20. århundrede. Vi bibringes et helt nyt, samlet billede af samvirket mellem udviklingen af nye materialer, måden at anvende dem på og arkitektoniske stilretninger. Frem for det traditionelle fokus på bevaringsværdigt og fredet byggeri – og frem for alene ved farvearkæologiske undersøgelser og videnskabelige rapporter – drager vi i ”Malet” på en både kulørt og faglig rejse gennem 1900-tallets arkitektur- og stilhistorie.

Værket er blevet til i anledning af Københavns Malerlaugs 400 års jubilæum i 2022 – og dét med støtte fra en række fonde. I bogen fæstnes vidnesbyrd fra malere, der selv har praktiseret i tiden, her gås i dybden med et repræsentativt udvalg af danske bygningers oprindelige farvesætninger og dekorerede overflader, og fagligt interesserede får et veldokumenteret overblik over malematerialernes art og udviklingshistorie. Arkitekturfotograf, Roberto Fortuna har leveret den righoldige billedside med nye, originale optagelser.

Bogen tjener på en gang som obligatorisk reference for arkitekter og andre rådgivere, der beskæftiger sig med renoveringer og istandsættelser, som lærebog og som et oplevelsesværk for almindeligt bygnings- og kulturhistorisk interesserede.

”Malet – Maling, farver og teknik i 1900-tallets arkitektur” udkommer onsdag den 4. maj og kan købes hos boghandleren. Pris kr. 349,95.

Om Københavns Malerlaug

Københavns Malerlaug blev stiftet i 1622 og består i dag af godt 300 virksomheder. Lauget har som vision at bane vejen for, at medlemmerne får lov at levere malearbejde af højeste faglige kvalitet og at danne et fagligt og socialt fællesskab omkring medlemmerne. I missionen indgår, at lauget er et videncenter, der indsamler og formidler faglig viden til gavn for medlemmerne selv, men bestemt også for vore kunder.

Læs mere på kbh.malerlaug.dk

 

AFRY november 2022

footer image byens netværk