print logo
Byens netværk

KANT arkitekter

august 2014
KANT arkitekter er et firma med en stærk arkitektonisk profil og et stabilt fagligt fundament. Vi tilbyder et brændende engagement, som udspringer fra ønsket om at gøre ethvert projekt unikt. Vi er ivrige efter at nytænke og udvikle den nordiske arkitekturtradition gennem en målrettet fokusering på indlevelse og bygbarhed – altid med en bæredygtig og menneskelig arkitektur som mål.

Speciale i boliger og undervisningsbyggeri
KANT arkitekter blev stiftet i 1977, og havde i de tidlige år fokus på byfornyelsen af Københavns brokvarterer. Vores fundament er derfor en lang og stolt tradition indenfor renoveringsopgaver, og vi har specialiseret os i energioptimeringer af den eksisterende bygningsmasse, længe før begrebet bæredygtighed fandtes.

I årene lige før årtusindeskiftet tog KANT arkitekter en strategisk beslutning om, at udvikle undervisningsarkitektur. Derfor har vi gennem de sidste 15 år arbejdet målrettet på, at forbedre de danske undervisningsbyggerier, og vi udbygger fortsat vores position som toneangivende inden for dette felt. Vi har stort fokus på folkeskolen, men vi definerer undervisningsbyggeri bredt fra børneinstitutioner til voksenuddannelse.


Foto: Dyvekeskolen

KANT har i de seneste 5 år været involveret i over 25 almene boligprojekter med en samlet byggesum på mere end 700 mio. kroner og i 31 undervisningsbyggerier for mere end 1 mia. kroner. Hertil kommer forskellige projekter for private bygherrer.


Foto: Professionshøjskolen Metropol

KANTs værktøjskasse
KANT råder over en række arkitektfaglige kompetencer for udvikling og fremtidssikring af boliger og læringsmiljøer. Alle har særligt fokus på projektledelse som kilde til, at projekterne styres og udvikles så både proces og resultat lever op til vores kunders ønsker.

Vores skitserende arkitekter skaber idéerne til, at arkitekturens design, rumligheder, materialer, farver og byggeteknik skaber og understøtter rammer for livskvalitet. Vi arbejder med design loops, hvor vores arkitekter, i workshops samarbejder om at kvalificere arkitekturen i alle vores projekter.

Vores projektledere har mangeårig erfaring med at styre processer, som gennem dialog både inddrager beboerne/ brugerne og understøtter bygherre i at opfylde sine forpligtelser. Hos KANT tillægger vi det stor værdi, at integrere beboerne/ brugerne mest muligt i program- og skitseringsfaserne, så ønsker, behov og krav indarbejdes i den endelige arkitektoniske løsning.


Foto: Lampestedet

Vores specialister i bæredygtighed deltager i projekterne med en holistisk tilgang, hvor både social og funktionel, økonomisk, teknisk og ikke mindst miljømæssig bæredygtighed integreres i projektet.

Også på IKT og 3D projektering med BIM, er vi på forkant og vores medarbejdere er blandt de dygtigste i Danmark. 3D projektering giver både vores kunder, vores samarbejdspartnere og os selv mulighed for, at kommunikere og kvalitetssikre vores projekter bedre, end det er muligt i 2D.

Derfor er vi medlem af Byens Netværk
Byens Netværk er for KANT et personalegode med et tilbud om faglig sparring, attraktive arrangementer og en unik mulighed for networking.

Læs mere på www.kant.dk

AFRY november 2022

footer image byens netværk