print logo

Kildedal By

december 2023


– byudvikling med bæredygtige ambitioner

Frem mod 2035 bygger vi Kildedal By. En ny by på marker og tidligere industrigrunde. Lige dér, hvor Storkøbenhavn slutter og det åbne land begynder. Med S-toget lige til døren, naturen uden for vinduet og nabofællesskaber lige rundt om hjørnet. Her i udkanten af Ballerup Kommune udvikler arealudviklingsselskabet Kildedal P/S den kommende Kildedal By.

Privat og offentligt blik på byudvikling

Kildedal kom på landkortet i 2000 med den nye s-togstation af samme navn. To årtier senere fandt PensionDanmark og Ballerup Kommune sammen om en helhedsplan, der over de næste 10-15 år skal føre til en rigtig by i området. Med sine 2.000 boliger og 5.000 arbejdspladser bygger vi den nye by ud fra en bæredygtig tilgang til livet og naturen.

I byen får vi fokus på fællesskabet, vi dyrker sundheden og trækker på inspiration fra fremsynede virksomheder med vokseværk. En by med boliger, børnehuse og butikker, arbejdspladser og måske en skole, omgivet af effektiv infrastruktur, hvad enten du vælger supercykelstien, S-toget, motorvej eller hovedvejen til og fra.

Naturen præger udviklingen

Præmissen for at bygge er blevet en anden, siden S-toget første gang holdt ved Kildedal Station. Naturen sætter rammerne, når vi nu udvikler Kildedal By i et varieret område med marker og tidligere industrigrunde omgivet af beskyttet natur. Derfor er vi i udviklingsselskabet gået til opgaven i tæt parløb med de grønne organisationer i Ballerup, så vi passer på naturen, mens vi udvikler og forbedrer arealerne.

Ambitionen er ikke længere kun at bygge en by, der er et rart sted at bo. Ambitionen er i lige så høj grad at øge naturkvaliteten i området, også på de arealer, der i dag har ringe naturværdi.

Det betyder, at vi overvåger, beskytter og udvikler naturen både før, under og efter, at nye indbyggere søger mod Kildedal By.

Grøn bypark, grønnere hverdag og grønne ambitioner

Byens 46 hektarer er delt ud på 11 byggefelter, som bliver udviklet hver for sig. Der vil være forskellige bygherrer, men alle arbejder ud fra det samme, omfattende kvalitetsprogram og ambitioner, for eksempel om en hverdag der både er nem og understøtter den grønne omstilling. I den nye by er det f.eks. nemt at affaldssortere – og lige så nemt at transportere sig grønt.

Kildedal Bypark håndterer regnvandet lokalt bl.a. gennem en grøn og blå passage for flora og fauna gennem byparken. I den fælles byforening med to ansatte holder vi fanen for den grønne omstilling højt og underbygger byens liv og fællesskaber.

Bæredygtighedstiltag sat i system

Dette bevirker, at plangrundlaget for hele byområdet er plancertificeret til DGNB Guld for sine bæredygtighedstiltag. Dermed forholder udviklingsplanerne sig til bæredygtighed ud fra 32 kriterier, 115 underkriterier og 288 relevante indikatorer, ligesom byggerierne i byen også skal kunne DGNB-certificeres til guld-niveau.

Hvert byggeri skal desuden opføres med et CO2-aftryk, der følger eller er lavere end den frivillige bæredygtighedsklasse. Samtidig bidrager den enkelte bygherre til byens kvalitet på en lang række kriterier, hvad enten det er med grønne facader eller tage til materialer, der patinerer smukt og holder længe.

Hvorfor er vi med i Byens Netværk?

Djævlen gemmer sig som bekendt i detaljen, og detaljer er der nok af, når man udvikler en ny by.

I Kildedal By vil vi bygge på fælles nysgerrighed og de fundamenter af viden, som branchen og byudviklere har samlet gennem generationer. Det finder vi i Byens Netværk.

Vi er i netværket for inspiration, information og adgang til relevante sparringspartnere, men også for at dele vores egne erfaringer. Vi bliver hver dag klogere på de der små detaljer - og de djævle, de gemmer.

Kontakt os eller
Læs mere på kildedalby.dk

Birdie februar 2024

footer image byens netværk