print logo
Byens netværk

Kuben Management

november 2016 

Kuben Management A/S er en landsdækkende bygherrerådgivningsvirksomhed med fokus på udvikling af byer og det byggede miljø. Kuben Management har 130 engagerede medarbejdere og er et datterselskab i NRGi Koncernen.


I Kuben Management hjælper vi med at virkeliggøre bygherrers visioner og håndtere forløbet fra idéoplæg til det færdige projekt – hvad enten der er tale om by- og projektudvikling, nybyggeri eller renovering af offentlige administrations-, kultur- og sundhedsbyggerier, almene boliger eller private erhvervs- og boligbyggerier.

Livet mellem murene – inde som ude - er vores drivkraft
Kuben Management er specialiseret i at rådgive bygherrer om, hvordan de bedst når deres ambitioner og mål for et projekt og får det til at stemme overens med de behov, som omgivelserne efterspørger. For os er gode, fysiske rammer at bo, arbejde og udvikle sig i en afgørende dimension i menneskers liv. Og det er opfyldelsen af disse grundlæggende behov, der driver os.

I Kuben Management arbejder vi med den tidlige, strategiske fase, hvor det økonomiske, tekniske og juridiske grundlag for byggeriet udvikles. Rådgivning er en tillidssag, og som bygherrerådgivere søger vi for, at alle bliver inddraget i processen på de rigtige tidspunkter og spiller ind med de rigtige kompetencer, så bygherren får så godt et resultat som muligt.

For Region Sjælland har vi varetaget opgaven som bygherrerådgiver på opførelsen af det nye Psykiatrisygehus Slagelse, som er Danmarks mest moderne psykiatrisygehus. Vi forestod programmeringen samt EU-udbud af projektkonkurrencen, og vi leverede rådgivning i både projekterings- udførelses- og ibrugtagningsfasen. Under selve byggefasen varetog vi det overordnede bygherretilsyn på den store byggeplads, og vi udarbejdede, organiserede og koordinerede udbud af bygherreleverancer. I samarbejde med bl.a. Karlsson Arkitekter, Vilhelm Lauritzen, Signal Arkitekter og Schønherr Landskab.
Foto: Jens Lindhe.


Bæredygtighed handler først og fremmest om mennesker
Det ligger dybt i vores DNA som bygherrerådgivere, at vi arbejder for at få vores kunder og deres kunder til at lykkes med det, der er deres mål og ønsker. En del af vores rødder er dybt forankret i den almene sektor, hvor vi gennem de sidste 75 år har udviklet boliger til alle - også til samfundets udsatte. Og som en del af NRGi koncernen er vi forpligtiget til at arbejde for grøn omstilling og vækst. Så for os er det en naturlig ting at arbejde for et bæredygtigt samfund i bred forstand. Et samfund, der skaber attraktive rammer for arbejds- og familielivet – på tværs af kulturelle, sociale og økonomiske skel. Og et samfund med både stor mangfoldighed og stor sammenhængskraft og med byggerier, boliger, veje og anlæg som fra starten har medtænkt mennesker og deres liv.

På Nørrebro i København fungerer vi som projektudvikler og bygherrerådgiver for Boligforeningen VIBO i forbindelse med omdannelsen af den tidligere Samuels Kirke til 32 ungdomsboliger og 2 familieboliger. Nyindretningen af kirken sker på baggrund af et spændende arkitektprojekt, mens disponeringen af de fælles boligarealer er inspireret af en workshop med en gruppe unge, hvor vi fik input til, hvilke ønsker og behov de unge har til en ungdomsbolig. I første etape af projektet skydes der 3 etagedæk ind i kirken, dog med bevaring af åbning fra stue til hvælvet. Vi forventer, at de første unge flytter ind i sommeren 2017. Se Pixiwebs droneoptagelser fra kirken her.

Vi udvikler os i takt med kunderne
Den 1. oktober 2016 blev Kuben Management og rådgivningsvirksomheden Cenergia til én virksomhed. Cenergia har siden 1982 haft sit fokus på højt kvalificerede rådgivningsydelser indenfor energi og bæredygtighed i byggeriet, og har en solid kundeportefølje og et omfattende netværk af samarbejdsrelationer på tværs af EU.

Købet af Cenergia understøtter vores ønske om at videreudvikle bredden og dybden i virksomhedens rådgivningsydelser. Og integrationen af Cenergia skærper vores profil som en rådgiver, der har et helhedsorienteret fokus på en bæredygtig udvikling i alle faser af byggeriet. Fremadrettet vi vil eksempelvis kunne tilbyde erfaring med rådgivning om – og gennemførelse af – hele den proces, der sikrer DNGB-certificering af et byggeri.

I københavnerbydelen Valby udvikler vi med en privat udlejer forsøgs- og udviklingsprojektet ’Living in Light’. I projektet arbejder vi på at renovere et byggeri fra 1899, så det lever op til nutidige krav om gode lysforhold, lavt energiforbrug og godt indeklima. Projektet rummer en kombination af nye dagslysfacader mod gårdsiden, nye tagboliger, individuel ventilation med varmegenvinding og solceller. Living in Light gentænker således den årelange tradition om kun at isolere og sanere utidssvarende bygninger, og resultatet er renoverede boliger, der kommer på fuld højde med de bedste boligkvaliteter ved nybyggeri. Projektet udvikles i samarbejde med UIBM, Københavns Kommune og Grundejernes Investeringsfond samt en række private partnere. Visualisering: DOMUS.


Derfor er Kuben Management medlem af Byens Netværk

Vi er med i Byens Netværk for at få inspiration og sparring, deltage i attraktive arrangementer og styrke vores netværk i branchen.

Kontaktperson
Anders Thanning

Udviklingschef
anth@kubenman.dk
Mobilnummer: 29617521

Læs mere på kubenman.dk

  
 

AFRY november 2022

footer image byens netværk