print logo
Byens netværk

Martin & Co.

juli 2017


Om virksomheden
Virksomheden blev etableret i 2009 som Martin & Martin. I 2015 udviklede den sig til Martin & Co. hvor den voksede ud af et samarbejde mellem Jan Martin Sørensen og René Christiansen. Martin & Co. beskæftiger i dag 11 medarbejdere, som alle deler et fælles værdisæt om ansvar, ledelse og gennemsigtighed. Tilsammen har vi mere end 160 års erfaring indenfor byggeri og ledelse.

Martin & Co's arbejdsområder er indenfor bygherrerådgivning, byggeledelse og projektledelse med særligt fokus på ledelse af økonomi, tid og risici. Martin & Co. ønsker ikke bare at være leverandør af ressourcer, men vi vil ind og tage ansvar for de projekter, som vi involverer os i, ved at hjælpe bygherre med at opnå kontrol og forudsigelighed i gennemførelsen af projektet.

DTU har netop afsluttet et af deres største projekter siden udflytning til Lyngby i 1962. Martin & Co's opgave har været den daglige ledelse af byggeriet og at støtte op om  DTU's bygherrefunktion i gennemførelsesfasen. Byggeriet har modtaget Tømrerprisen 2017.

Pharma, læring og boliger.
Martin & Co. er aktuelt involveret i en række projekter, som spænder fra speciallagre til den farmaceutiske industri over forskningslaboratorier til boliger. Fælles for alle projekter, som Martin & Co. deltager i, er at ansvar, kontrol og gennemsigtighed er i højsædet. Det er essentielt for firmaet at kunderne kan have fuld tillid til at de opgaver, som betros Martin & Co., bliver løst tilfredsstillende. 


Novo Nordisk A/S' lagerbygning i Hillerød. Projektet forventes afsluttet ultimo 2017. Martin & Co's opgave er den daglige ledelse af byggeriet inkl. styringen af økonomi relateret til byggeriet. 

Faglighed, erfaring og engagement
Hos Martin & Co. er det rette mix mellem faglighed og erfaring nøglen til at levere gode resultater til kunderne. Vores medarbejderes engagement er vital for virksomheden. ”Vi sikrer den høje kvalitet af vores arbejde, til gavn for vores kunder, ved at sikre, at medarbejderne er engagerede. Og det bliver de kun, hvis de forstår, hvad der forventes af dem, har de rette erfaringer, har et højt fagligt niveau og får den support, som de har brug for”, siger Jan Martin Sørensen, CEO.

Københavns Universitet, Niels Bohr bygningen på 53.000 m2. Bygningen indeholder rammer for forskning, formidling og uddannelse. Martin & Co's rolle er Claim Management og Økonomistyring.

Derfor er Martin & Co. med i Byens Netværk
Vi er med i Byens Netværk for at få inspiration, dele viden og skabe netværk på tværs af fagområder.

Læs mere om Martin & Co. her: martinogco.dk

  

AFRY november 2022

footer image byens netværk