print logo

MELLEM

oktober 2022

”Vi åbner dørene til en lokal og bæredygtig fremtid”

MELLEM fokuserer på at levere værdiskabende rådgivning til virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme den grønne og bæredygtige dagsorden med fokus på de byggede miljøer og den lokale infrastruktur, som bidrager til at gøre vores hverdag grønnere. Det kan for eksempel være rådgivning i forbindelse med gennemførelse af lokalplaner, der fremmer grønt byggeri og bæredygtige fællesskaber.

Håndtering af planrisiko

MELLEM har stor indsigt i planprocesser, myndighedskrav og kommunale beslutningsprocesser. MELLEM rådgiver derfor om mulighederne indenfor de eksisterende plangrundlag og bistår med forståelse og monitorering af lokale beslutningsprocesser og myndighedskrav. MELLEM har dyb forståelse for og kendskab til kommunernes drift og har opbygget et stort netværk i landets kommuner på alle niveauer.

MELLEM bistår i hele processen fra projektstadie til opnåelse af en godkendt lokalplan eller anden myndighedsgodkendelse og bistår alle virksomheder, som ønsker at bidrage til en grøn og bæredygtig byudvikling i overensstemmelse med vores værdier.

MELLEM bistår både med rådgivning og projektledelse og indgår som rådgiver sammen med det øvrige team og bidrager blandt andet med:

1) Opbygning af relationer i kommunerne, 2) Afklaring og påvirkning af den politiske efterspørgsel, 3) Afklaring af myndighedskrav, 4) Løsningsforslag, når der opstår konflikt mellem myndighedskrav og udviklingsønsker, 5) Strategi og kommunikation og 6) Politisk monitorering og risikovurdering.

MELLEM tilbyder også at stå for lokalplanprocessen fra start til slut og varetage den direkte myndighedsdialog og koordinering med de øvrige rådgivere på projektet. MELLEM afleverer opgaven, når lokalplanen er vedtaget, eller når der foreligger myndighedsgodkendelse af projektet.

Facilitering af politiske beslutningsprocesser i større byudviklingssager

MELLEM bistår også kommuner med rådgivning om bæredygtig byplanlægning og bidrager med facilitering af politiske beslutningsprocesser. Det kan for eksempel være i forbindelse med revision af kommuneplaner eller større byudviklingsområder. MELLEM bistår også med at skabe relationer til investorer, som troværdigt kan udfolde kommunens bæredygtige ambitioner.

MELLEM har et særligt fokus på at bistå kommuner udenfor de store byer i Danmark med den klare ambition at mindske afstanden mellem by og land og sikre, at investorer bidrager til en bæredygtig udvikling i hele Danmark.

Vi kan ikke ændre verden uden at gøre noget anderledes.

Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?

God byudvikling sker i meningsfulde partnerskaber og med værdifulde fællesskaber for øje. Ligepræcis dét sætter Byens Netværk gode faglige rammer for.

Kontakt

Simon Aggesen
simon@mellem.dk
Tlf. 22 60 16 19

Læs mere på mellem.dk

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk