print logo
Byens netværk

Pålsson Arkitekter

januar 2015
Pålsson Arkitekter arbejder med byen – med BYENS HUSE og BYENS RUM – med byens bevaring og byens FORNYELSE. Gennem 30 år har tegnestuen udviklet løsninger og gennemført projekter, der skaber bedre rammer for LIVET I BYEN.

Tegnestuen på Svanevej har gennem mange år haft renovering og modernisering af ældre bebyggelser som et kerneområde. Det har vi stadig. Pålsson Arkitekter er således i dag en af de tegnestuer i Køben­havns­området med den største renoveringsportefølje. De senere år har vi samtidig sat fokus på nye kerneområder – på fornyelsen af nyere almene boligbebyggelser og på forbedring af byens rum. Tegnestuen arbejder i dag for en bred vifte af bygherrer og tilbyder ekspertise indenfor en bred vifte af opgaver.


Ny identitet og større tryghed, AKB Lundtoftegade, København

BYENS HELHED
Vores tilgang er helhedsorienteret uanset opgavens omfang og skala. Vi har altid fokus på den gode arkitektur og på at finde de bedste løsninger for de midler, der er til rådighed. Vi kan alt det med byggestyring, miljøsanering og de andre svære ord. Og vi glemmer aldrig målet med det hele: at skabe menneskelig trivsel i smukke og velfungerende rammer.

STEDETS ARKITEKTUR
Vi udformer ny arkitektur med afsæt i stedets karakter, i moderne formsprog, i dialog med eksisterende nabobygninger og med respekt for områdets særpræg og helhed. Nutidigt design og godt håndværk går hånd i hånd, ligesom bebyggelser disponeres med fokus på nærmiljø og sammenhænge med omgivende byrum.

DIALOG OG BRUGERINDDRAGELSE
Tegnestuen har gennem en lang række opgaver for fx almene boligselskaber og andelsboligforeninger opbygget en særlig eks­pertise i beboersamarbejde og dialog med alle byggeriets parter. Vi har lært af mange praktiske erfaringer og ved, hvad der skal til for at få samarbejdet og processen til at glide. En helt afgørende faktor, når byggeriets slutresultat skal gøres op – i brugerglæde, men også i tid, pris og samlet kvalitet.


Ny boligkvalitet, A/B Schneeklothsgården, Frederiksberg

RÅDGIVNING HELE VEJEN RUNDT
Pålsson Arkitekter består af en kvalificeret medarbejderstab, der sikrer en stor bredde i tegnestuens kompetencer. Tegnestuen tilbyder meget alsidige rådgivningsydelser – lige fra traditionel renovering, modernisering og nybyggeri til anvendelse af værk­tøjer som IKT og 3D-projektering.

“Vi er meget bevidste om vores rolle som bygherrens ambassadør og lægger stor vægt på, at det enkelte projekt gennemføres med forankring til tegnestuens ledelse.”
Ny partner og tegnestueleder Søren Holck-Christiansen

FOKUS PÅ OPTIMERING
At renovere handler i dag i højere grad om at optimere frem for blot at føre bygningen tilbage til dens oprindelige stand. Pålsson Arkitekter er for tiden involveret i en række større renoverings- og ombygningsprojekter, hvor fokus netop er på en optimering af den eksisterende bebyggelse indenfor såvel teknik som arkitektur og funktion og med fokus på energioptimering og bæredygtighed.

”Renovering handler om at have de rette værktøjer og den rette know-how til at kunne finde de gennemtænkte løsninger, der kan forlænge ejendommens levetid og brugsværdi samtidig med, at den eksisterende arkitektur og tidsånd respekteres.”
Ny partner og projektleder Mads Stage Mølgaard


Mads Stage Mølgaard, Søren Holck-Christiansen, Karsten Pålsson

NYE PARTNERE I TEGNESTUEN
For at styrke tegnestuens kernekompetencer samt udvikling af nye indsatsområder har Pålsson Arkitekter per 1. januar 2015 udnævnt to nye partnere.
De nye partnere er Søren Holck-Christiansen og Mads Stage Mølgaard, der med deres stærke faglige profiler indenfor især renovering og bygherrerådgivning vil bidrage til at styrke Pålsson Arkitekter og sikre en fortsat udvikling af tegnestuen.

“Det nye partnerskab understreger tegnestuens ambition om at være en dynamisk, energisk og visionær tegnestue og skal samtidig muliggøre en udvidelse af tegnestuens arbejdsfelt indenfor forbedring af byens huse og byens rum.”
Administrerende direktør Karsten Pålsson

DERFOR ER PÅLSSON ARKITEKTER MED I BYENS NETVÆRK
Vores fag, byggebranchen som helhed, og byen, vi arbejder i, er i konstant udvikling. Pålsson Arkitekter ser det derfor som en gevinst for såvel tegnestuen som den enkelte medarbejder, at vi i et professionelt forum kan netværke, blive inspireret og vidensdele.

LÆS MERE PÅ WWW.PAALSSON.DK

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk