print logo

sbs rådgivning a/s

september 2019

sbs rådgivning a/s ARKITEKTER OG INGENIØRER​ er et rådgivningshus med en bred faglig medarbejdersammensætning af både yngre og erfarne arkitekter, ingeniører og konstruktører og med et mindre kontor i Jylland, der primært beskæftiger sig med bygherrerådgivning.  

Specialet er renovering inden for det byggede miljø, og kerneydelserne er de klassiske arkitekt- og ingeniørydelser fra skitse til færdigt projekt inden for istandsættelse, restaurering og transformation. 

Der er ofte tale om ældre ejendomme, såvel boliger som erhvervsbyggeri. Projekterne kan være istandsættelse og energirenovering af det klassiske byhus, etablering af nye tagboliger og altaner, fremtidssikring af almene boliger, drifts- og tilstandsoptimering (klimaskærm og installationer) samt due diligence og projektudvikling for ejendomsudviklere m.v. 

At renovere i det eksisterende byggede miljø stiller store faglige krav til en god rådgiver. Ønsker om funktionsændringer, moderniseringer og energioptimeringer til smukkere og mere tidssvarende løsninger møder hele tiden nye myndighedskrav samt økonomiske og tidsmæssige udfordringer. 

Større installationsprojekt i København NV, hvor godt 300 boliger får udskiftet vand- og afløbsinstallationer. 

Tværfaglig rådgivning

Den tværfaglige medarbejdersammensætning hos sbs rådgivning er et godt fundament. Det betyder, at arkitekten og ingeniøren arbejder sammen om projektet allerede tidligt i projektfasen.  
 
Det skaber gode helstøbte resultater, hvor teknik og arkitektur løses i detaljen for at indgå i en samlet helhedsløsning. 
 
Vi er derfor også typisk totalrådgivere med det samlede ansvar for rådgivningen, mens vi på andre projekter indtræder i ekspertrollen som bygherrerådgivere, hvor bygherre ønsker støtte i bygherrerollen. 
 
 Vinduesudskiftning for en stor andelsforening med ca. 280 boliger. De nye vinduer er valgt med respekt for husets oprindelige arkitektur, og vil både energioptimere og reducere støjbelastningen i boligerne.  

Det rådgiver vi om lige nu

De viste projekter er et godt billede af bredden på vore opgaver. Herudover er overskrifterne lige nu: D&V-planer, bevaringsværdier, tagboliger, omdannelse af erhverv, altanprojekter, børneinstitutioner, grønne vægge/tage, solceller, klimasikring og genanvendelse af byggematerialer.

Du er altid velkommen til at kontakte os om projekter og samarbejde: www.sbsby.dk

En ejendom på Østerbro ombygges med byfornyelsesmidler. Her afhjælpes installationsmangler og energioptimeres. På tre store gavle monteres grønne vægge, der vil blive vandet med regnvand. 


Hvorfor er vi en del af Byens Netværk?
Byens Netværk er et inspirerende mødested på tværs af byggeriets brancher med udveksling af viden, faglig debat og et netværk, der også kan etableres på det personlige plan.  

I år har vi 10-års jubilæum. Det har vi valgt at fejre med reception torsdag den 19. september kl. 15:00 - 17:00.

Receptionen holdes i vores lokaler på Kigkurren 8M, 3. sal, København.
Alle er velkomne.
 

Greenpipe december 2022

footer image byens netværk