print logo

MANIFEST STAFET

Udgivet d. 20. december 2018

MANIFEST STAFET

I anledning af valgåret, FNs 17 Verdensmål og 100-året for Bauhaus inviterer Copenhagen Architecture Festival ’arkitekturens aktører’ i Danmark til at udforme et manifest, der forholder sig til arkitekturens rolle i samfundet anno 2019.

Arkitekturens mange aktører fra forskellige fagligheder spiller som skabere af de fysiske rum, vi alle lever og færdes i, en vigtig rolle i løsningen på fremtidige udfordringer som bolig- og byudvikling i lyset af klimaforandringer, migration, nye familiemønstre, stigende ulighed og boligpriser, etc. Her forstås arkitekturens felt i bredeste forstand fra boligbyggerier og institutioner, over parker og landskaber til storbyskala, der rummer  sociale, æstetiske, politiske, miljømæssige, økonomiske, m.fl. aspekter. FNs 17 Verdensmål kan således allerede siges at udgøre et værdigrundlag, som arkitekturens aktører på forskellige måder navigerer efter. Målet med manifestet er at overveje arkitekturen som ramme om samfunds- og byudviklingen og hvor vi vil hen i fremtiden, hvis arkitekturen stadigvæk kan siges at kunne ændre verden. I samlet form vil manifesterne udgøre et vigtigt dokument, der potentielt kan understøtte politikker og planer. Dermed stilles en faglig ekspertise til rådighed for offentligheden og samtidig giver det fagfolk, der arbejder indenfor forskellige områder af arkitekturen, en anledning til at genoverveje værdigrundlaget, som vi sammen vil bygge byens, boligens og borgernes fremtid på. Arkitektonisk kvalitet, omsorg for social og miljømæssig sammenhængskraft kræver, at alle aktører er med rundt om bordet.

Manifesterne vil munde ud i en fælles publikation, en kurateret udstilling hos Akademisk Arkitektforening og debatarrangementer på baggrund af manifesternes forskellige visioner og idealer for, hvordan fremtidens byggeri og byudvikling kan udformes og påvirke samfundsudviklingen. Derudover vil manifesterne blive overrakt til relevante beslutningstagere og byudviklere.

Format: max to A4 sider i pdf (max 15 MB, 300 dpi), men derudover er formen fri og kan indeholde tegninger, planer, fotos, håndskrift, etc.

Læs mere her

Deadline for indlevering mandag den 18. februar 2019 pr. e-mail til manifest@cafx.dk

For yderligere spørgsmål, kommentarer m.v. kontakt Signe Sophie Bøggild signe@cafx.dk.

Udstillingsåbning, boglancering og debat i Akademisk Arkitektforening fredag den 5. april 2019 16.30 - 18.30.  

footer image byens netværk