print logo
Byens netværk

Building Awards 2019

Udgivet d. 11. november 2019


Se vinderne af Building Awards 2019, som sætter fokus på byggeriets værdiskabelse og det ansvar, der følger med, når vi sammen skal løse de store udfordringer. Dejligt at se flere af vores medlemmer blandt vinderne - stort tillykke til jer alle. 

Licitationen står bag Building Awards sammen med en række partnere. Jubilæumsprisen uddeles af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar med støtte fra Realdania. Vinderen blev annonceret d. 7. november på Building Awards 2019. 

Jubilæumspris for samfundsansvar
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) uddelte i år en særlig Jubilæumspris for samfundsansvar i byggeriet i anledning af foreningens fem års fødselsdag. Prisen gives til en virksomhed, organisation eller et byggeprojekt, som har formået at kombinere god forretning med samfundsansvar og står som et forbillede for resten af branchen. Læs mere her
Vinder: Enemærke & Petersen A/S

Projektudviklingsprisen
Projektudviklingsprisen gives til den virksomhed, som i særlig grad er lykkedes med at udvikle et projekt eller et område, så det skiller sig ud. Projektudviklingsprisen kigger på hele projektet – fra udvikling af idéen til den faktiske opførelse af nybyggeriet til bolig, industri eller erhverv. Projektet skiller sig ud ved at bringe ny værdi til et område samtidig med, at der er tænkt på arkitektur, funktion, entrepriseforhold, plan- og miljøforhold, bæredygtighed, omgivelser og tilgængelighed.
Vinder: ONV Arkitekter og We Do Democracy

Miljøprisen
Prisen uddeles til den virksomhed, som på en særlig måde har formået at indtænke hensynet til miljøet eller naturen i løsningen og fremstår som særligt bæredygtig.
Vinder: PensionDanmark

Klimaprisen
Prisen gives til den virksomhed som på nye, spændende eller innovative måder eller med helt ny konsekvens er med til at sikre Danmark mod begyndende og fremtidige klimaforandringer.
Vinder: C.F. Møller Architects

Innovationsprisen
Prisen gives til den virksomhed som har formået at sætte ny viden, processer eller teknologi i spil til gavn for byggeriets værdiskabelse – hvad enten det er kommet byggeriets parter, brugerne eller samfundet til gavn. Virksomheden skal have bidraget til at sætte nye standarder i branchen.
Vinder: Scandi Byg A/S

Teknikprisen
Prisen gives til den virksomhed, som har været ansvarlig for at sætte nye tekniske installationsløsninger i spil, og som gennem den praktiske udførelse har bidraget til funktionaliteten, komforten og/eller produktiviteten i et konkret byggeprojekt. Vinderprojektet/-løsningen skal have bidraget til både at skabe og implementere nye løsninger og til at sætte nye standarder i branchen.
Vinder: Listech IVS

Procesprisen
Prisen gives til en organisation eller projekt, der i særlig grad har bidraget til at udvikle samarbejde og arbejdsprocesser inden for byggeriet. Særligt ønsker prisen at give fokus til sammenhængen mellem gode dialogbaserede processer, god kvalitet og en stigende produktivitet. Det er er både organisationer, projekter og samarbejder, som kan vinde prisen. Procesprisen uddeles i samarbejde med Boligfonden Kuben.
Vinder: Partnerskabet ByK med TRUST

Bygherreprisen
Prisen gives til en bygherre, som formår at udmærke sig i sin rolle som bygherre, som i høj grad skiller sig ud for sin tilgang til bygherrefaget og som aktiv samfundsaktør. Bygherreprisen uddeles i samarbejde med Boligfonden Kuben.
Vinder: Himmerland Boligforening

Talentprisen
Prisen gives til en yngre person, som har udvist særlige faglige, ledelsesmæssige evner eller resultater inden for byggeriet de seneste år. Personen sætter ved sin tilgang eller indsats en dagsorden eller standard i branchen, som er repræsentativ for en ny ung generation.
Vinder: Wilson Ricardo Leal da Silva

Hædersprisen
Hædersprisen tildeles en person eller virksomhed, som har gjort en særlig indsats inden for byggebranchen. Building Award 19 ønsker på den måde at fremhæve det enestående eksempel, som kan inspirere andre i branchen til OGSÅ at gå foran.
Vinder: Ebbe Malte Iversen, Tidl. adm. direktør, Aarsleff
 

Læs mere om Building Awards 2019 her

footer image byens netværk