print logo

Kursus: Byggekommunikation for arkitekter

Udgivet d. 06. februar 2020


Kurset henvender sig til arkitekter på tegnestuer eller hos offentlige bygherrer, der oplever klager og dårligt informerede borgere og interessenter, når de bygger.

Lær at bruge en enkel og proaktiv kommunikationsmodel, der forebygger problemer og skaber gode brugersamarbejder omkring byggeprojektet. Kommunikationsmodellen er gennemtestet hos både private og offentlige bygherrer og bygger på principper om god forberedelse, relationsopbygning og direkte problemhåndtering.

Alt for mange oplever klager og dårligt informerede borgere og interessenter, når de bygger. Resultat er frustration, mytedannelse og dårlige forventninger til byggeprojektet. Lidt populært træner kurset i at arbejde med kommunikation på en måde, så du forebygger sure borgere, fremfor at sidde druknet i læserbreve, anmodninger om aktindsigt og personlige klagebreve. Erfaringsmæssigt er resultatet både mere effektiv udnyttelse af egne ressourcer og mere positive brugerforventninger til byggeprojektet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter på tegnestuer eller hos offentlige bygherrer, der ønsker at arbejde proaktivt med byggekommunikation. Byggekommunikation kommer ofte sent i gang og har lav prioritet. Fokus er traditionelt set begrænset til at tilgodese høringskrav/-formalia samt at levere faktuel information om tidsplaner og støjgener. Med kurset får du konkrete værktøjer og metoder til byggekommunikationen i hhv. udviklingsfasen, udførelsesfasen samt ibrugtagnings- og driftsfasen.

Indhold
Tematisk bevæger kurset sig fra det overordnede til det meget detaljerede. Og underviserne lægger stor vægt på at inddrage kursisternes egne erfaringer og oplevelser af konflikt eller modstand under byggerier. Undervejs bliver der vist mange konkrete eksempler på den proaktive byggekommunikation fra både store og mindre kommunale og private projekter, hvor modellen er udviklet og testet.

Kurset varer 2 dage og veksler mellem oplæg, diskussion i mindre grupper samt kreativ udvikling af kommunikationsaktiviteter til egne byggeprojekter.

Regn med et par timers forberedelse, at du bliver udfordret undervejs og får rusket op i din opfattelse af kommunikation som disciplin i byggeriet.

Du kan forvente at komme til at forstå og anvende:
Betydningen af den gode forberedelse. Herunder bl.a. interessent-/risikoanalyse, budskaber, talsmandsstruktur
Arbejdet med Kommunikationsteam og ledelsesbackup
Enkel struktur for at udarbejde og bruge kommunikationsstrategi og -plan.
Pressehåndteringens grundlæggende dynamik og arbejdsdeling
De mange kommunikationskanaler, som allerede findes omkring et byggeprojekt.
Konkrete værktøjer som appreciative inquery, direkte relationsopbygning samt stormødedynamik og brugertilpassede events.
Udfordringer og succeskriterier i byggeprojektets hovedfaser:
o Planlægning og projektudvikling
o Udførelse og byggeri
o Indvielse og drift

Arkitektforeningen har udviklet kurset i samarbejde med asbjørnjensen og Heidi Meier kommunikation.

Undervisere
Morten Asbjørn Jensen, kommunikationsrådgiver og cand.scient.pol. med speciale i positionering, analyse, pressehåndtering og borgerdialog.
Heidi Meier Bach, kommunikationsrådgiver med speciale i projektudvikling, procesfacilitering, eventafvikling samt borgerdialog.
De to undervisere er gennemgående på begge kursusdage.

Se film om kurset med underviserne Heidi Meier Bach og Morten Asbjørn Jensen, her


TIDSPUNKT:

16. marts kl. 9.00 - 16.00

17. marts kl. 9.00 - 16.00

TILMELDINGSFRIST:

02.03.2020

MEDLEMSPRIS (medlemmer af Arkitektforeningen):

5.900 kr.

PRIS IKKE MEDLEMMER:

7.400 kr. 

Bemærk at medlemmer af Byens Netværk får 10% rabat

STED:

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København K

TILMELDING:

Tilmelding via dette link

 

For yderligere orientering om kursets faglige indhold er du velkommen til at kontakte medlemschef Lena McNair (lm@arkitektforeningen.dk / 3085 9005).

footer image byens netværk