print logo

Webinar om kunstprojektet Usynlige Stier

Udgivet d. 27. oktober 2020

Invitation til webinar om det samskabelsesbaserede kunstprojekt "Usynlige Stier" i Sigynsgadekvarteret på ydre Nørrebro. 

I november inviterer Slots- og Kulturstyrelsen til tre webinarer om kultur i udsatte boligområder. Webinarerne gennemføres i samarbejde med projektaktører fra projekter, der har modtaget støtte fra Puljen til kultur i udsatte boligområder. 

Første webinar handler om kunstprojektet Usynlige Stier, hvor beboerne fra Sigyndsgadekvarteret i København er med til at skabe fire markante og permanente kunstværker i deres eget byrum i tæt samarbejde med professionelle kunstnere.

Usynlige Stier er et eksperiment med radikal samskabelse. Projektet bygger på ambitioner om kvalitet i både kunst såvel som i de sociale processer, der leder til den. Usynlige Stier handler om selvbestemmelse, relationer, tryghed og kreativitet, som udvikles igennem intense deltagelsesprocesser med kvarterets mange forskellige beboergrupper.

Projektet er et samarbejde mellem en mangfoldig liste af aktører, og er opstået på initiativ af de fire boligforeninger i kvarteret - hvoraf to er almene (Bo-Vita og VIBO) og de andre er henholdsvis en ejer- og en andelsforening - sammen med den boligsociale Helhedsplan Sigynsgade - “Vores Kvarter”, kunstcenteret Copenhagen Contemporary og den lokale kulturenhed Kultur N. Området er på ghettolisten og rummer bl.a. Krakas Plads, som har været præget af kriminalitet, konflikter og negativ omtale i mange år.

Beboernes sociale diversitet, projektets unikke aktørkonstellation og den radikale kobling af det sociale med det kunstneriske skal skabe “usynlige stier” imellem ellers adskilte beboergrupper og imellem området og omverdenen. Beboerne mødes om kunst i kvarteret og på Copenhagen Contemporary som aktive medskabere for at opbygge et fællesskab, få nye kompetencer og perspektiver og ikke mindst for at indtage deres eget offentlige rum.

Usynlige Stier har fokus på metodeudvikling. Der eksperimenteres bl.a. med kunstnerisk mesterlære, hvor beboere knyttes tæt til den kunstneriske proces og tilegner sig nye kompetencer og indsigter.

På nuværende tidspunkt har Usynlige Stier manifesteret sig som et kunstnerisk frirum i form af en kunstcontainer på Krakas Plads, et underjordisk værksted i kvarteret samt en række midlertidige kunstinstallationer. Usynlige Stier har indtil videre samarbejdet med kunstnerne Eliyah Mesayer, Gudrun Hasle, Zven Balslev, Kasper Lynge, Signe Emma, Joseph Rodriguez, Kevin Broadbery og Brad S. Wise.

Det første store permanente værk i Usynlige Stier er lige nu under udarbejdelse i samarbejde med kunstgruppen Galvin Harrison + T.N.G. og opføres efter planen på Krakas Plads i foråret. 

Webinaret finder sted fredag d. 6 november, kl. 15.30 – 17.00

Læs mere om alle tre webinarer og tilmeld dig gratis her.
 

Fotos: Jesper Helbo. Kilde: slks.dk

 

footer image byens netværk