print logo

Boligbyggeri fra 4 til 1 planet - open call

Udgivet d. 17. maj 2022


Nybyggede boliger i Danmark har typisk et CO2-aftryk på cirka 10 kg per m2 årligt set over hele husets livscyklus. Det udgør en stor udfordring, fordi vi hvert år forbruger ressourcer svarende til, at vi har fire planeter til rådighed. Derfor vil Realdania og VILLUM FONDEN med en ny indsats skubbe det danske boligbyggeri i en grønnere retning.

Målsætningen for indsatsen Boligbyggeri fra 4 til 1 planet er at reducere aftrykket fra nyopførte boliger til et niveau, som planeten kan bære, det vil sige et livscyklus-CO2-aftryk på 2,5 kg/m2/p.a.

To åbne calls

For at nå i mål, ønsker vi at undersøge radikalt nye tilgange og fremme innovation indenfor arkitektur, materialer og produktion. Derfor har vi brug for dig.

  • I Next Generation Architecture opfordrer vi fremtidens arkitekter, ingeniører og andre fritænkere til at komme med jeres bud på visionære helhedsgreb for boligbyggeri hvor et radikalt lavere klimaaftryk og overkommelige priser er de altafgørende designkriterier.
  • I Sustainable Solutions efterspørger vi opfinderes, producerenters og udførendes bedste bud på nye materialer, produkter og metoder, der markant kan reducere bygningers klimaaftryk.

Next Generation Architecture og Sustainable Solutions er en indledende innovationsfase, der identificerer, modner og accelerer ideer og løsninger til CO2-reducerende boligbyggeri. Fasen opfølges af et demonstrationsspor, hvor boligbyggerier med lavt klimaaftryk udvikles og opføres i samarbejde med førende bygherrer, virksomheder og eksperter.

Læs mere her

footer image byens netværk