print logo
Byens netværk

Renovering af Dyvekeskolen


Foto: Dyvekeskolen

Fotoreportage

Kom med på rundvisning på Dyvekeskolen, som for nyligt har gennemgået en omfattende ombygning og renovering. Det har givet skolen et løft og skabt de rette, fysiske rammer for fremtidens skole med fokus på moderne læringsprocesser.

Dyvekeskolen er en klassisk kamskole - dvs. en flad bygning på kun én etage, delt op i flere dele, hvor hver del har sin funktion. Skolen blev indviet i 1971. Som en del af “Ny skolestruktur Amager” er Dyvekeskolen blevet helhedsrenoveret og ombygget til en 4-sporet basisskole med digital profil for 0.- 6. klassetrin og 1 specialklasserække.

Ombygningen omfattede en generel fornyelse af skolens undervisningsmiljøer med akustik, lys, ventilation og it-installationer, udskiftning af taget samt nyanlæg af udearealerne. Der er indrettet nye værksteder til hjemkundskab, sløjd og science, nye fællesrum, et nyt mediatek og faciliteterne til lærernes forberedelse er blevet forbedret.

Projektets arkitektoniske hovedgreb var, at aktivere de mange gange, så fordelingsarealerne blev omdannet til læringsmiljøer og efterkommer kravene i den nye folkeskolelov. Ved at omdisponere gangene i en vekslen af mindre grupperum i nye, høje “skylight-rum”, opholdsområder med loungemøbler og gangzoner, er der skabt ideelle forhold for inklusion og differentieret undervisning.

Derudover er udearealerne opgraderet til læringsmiljøer ved at åbne skoles klasserum op og etablere læringsterrasser, hvor bl.a. LAR kan inkluderes i undervisningen. På den måde imøderkommer man skolens tanker om bedre muligheder for udendørs undervisning og mere fysisk indlæring, og man understøtter ønsket om en science-/ udeskole.


Foto: Dyvekeskolen

Udskiftningen af skolens tag er udnyttet til et arkitektonisk hovedgreb, hvor sternen er udført som ét stort bånd af perforerede stålplader med LED-lys. Med det nye lys indbyder skolens arealer nu også lokalområdet til aktiviteter om aftenen og man får samtidig oplyst en mørk sti langs en stor boligbebyggelse.

Desuden er de store ovenlys i gangene med til at nedsætte skolens energiforbrug til belysning væsentligt, og udskiftningen til LED-lys giver en stor besparelse på udendørsbelysningen.

Fakta:
Bygherre: Københavns Ejendomme
Totalrådgiver, arkitekt: KANT arkitekter A/S
Ingeniør: COWI A/S
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund A/S
proceskonsulent, programmering: Ulla Kjærvang
 Program

 • 15:30
  Velkommen v/ Byens Netværk og DBI
 • 15:45
  Om Renoveringen af Dyvekeskolen v/ projektchef Uffe Bay-Smidt, KANT arkitekter
 • 16:00
  Rundvisning på Dyvekeskolen
 • 17:00
  Netværk og forfriskninger
 • 17:30
  Arrangementet slutter

Praktisk information

Dato og tid

12/08 2014 15:30 - 17:30

Adresse

Remisevej 16
2300 København S

Kontakt


Praktisk information

Dato og tid

12/08 2014 15:30 - 17:30

Adresse

Remisevej 16
2300 København S

Kontakt


footer image byens netværk