print logo
Byens netværk

Den nye Carlsberg Station


Gottlieb Paludan Architects står bag Carlsberg Station, der har erstattet Enghave station, og er Carlsberg Byens knudepunkt for kollektiv trafik.

Reportage

Enghave Station er blevet flyttet mod vest til indgangen til Carlsberg Byen for at optimere stationens placering i forhold til det fremtidige brugergrundlags gang- og cykelafstande. Dette sikrer sammenhængen mellem station og opland og giver kvarteret et servicemæssigt løft. Stationen er placeret på det sted, hvor Carlsberg-bryggeriet fra 1937 til 1985 havde sin egen godsstation, 'Station Hof'.

Udformningen af stationen lægger vægt på at skabe en sømløs sammenhæng med kvarteret og bydelens centrale plads. Stationsanlægget er indarbejdet i et stort, udkraget dæk, der forbinder det bagvedliggende byrum på Carlsberg arealet med perronerne samt giver plads til ophold og cykelparkering. Adgangsveje er blevet integreret i dette arkitektoniske hovedgreb og skaber et helstøbt udtryk. Hele stationsanlægget er udviklet med fokus på aflæselighed, tilgængelighed og tryghed.

Det anslås at det daglige passagertal på Carlsberg station vil blive omkring 24.000. Alene på Professionshøjskolen UCC, som ligger i umiddelbar nærhed af stationen, vil knap 11.000 studerende og undervisere have deres daglige gang, og det forventes, at den nye station vil blive den femte mest benyttede station i Hovedstaden, når den nye bydel står helt færdig.

Denne eftermiddag vil Gottlieb Paludan Architects, der har været ansvarlige for designet af station og forplads, vise rundt og fortælle om arbejdet med den nye station.
 Program

  • 15:00
    Velkommen v/ Byens Netværk
  • 15:10
    Om flytningen af- og designet af den nye Carlsberg Station v/ Mette Neimann, Gottlieb Paludan Architects
  • 16:30
    Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

06/10 2016 15:00 - 16:30

Adresse

Sønder Blvd. 135
1720 København V

Deltagerantal

30

Mødested

Enghave Kro, ved den gamle Enghave Station (nu lukket)

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

Praktisk information

Dato og tid

06/10 2016 15:00 - 16:30

Adresse

Sønder Blvd. 135
1720 København V

Deltagerantal

30

Mødested

Enghave Kro, ved den gamle Enghave Station (nu lukket)

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

footer image byens netværk