print logo

Generalforsamling og besøg på Copenhagen Plant Science Centre

 

Den 23. maj 2016 holder vi generalforsamling i Byens Netværk. Generalforsamlingen bliver i år afholdt på Københavns Universitet Science på Frederiksberg – og det giver os en unik mulighed for – ud over at klare de formelle paragraffer – at se nærmere på 1. etape af den nye udbygning med faciliteter for SCIENCE - Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet til undervisning og forskning inden for avanceret plantevidenskab.

Fotoreportage

Copenhagen Plant Science Centre er en del af helhedsplanen for udbygning af Københavns Universitet Science på Frederiksberg Campus - den tidligere Landbohøjskole - med nye faciliteter for Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet til undervisning og forskning inden for avanceret plantevidenskab.


Helhedsplanen anviser udbygningen som 4 fritliggende glasvolumener i vekslende højder, der hver især knyttes til den lange, eksisterende 7-tages betonbygning med smalle mellembygninger.
Copenhagen Plant Science Centre bygges i fire etaper: CPSC1, CPSC2 (under projektering) samt CPSC3 og CPSC4 som endnu ikke er finansieret. Vi skal se nærmere på CPSC1, som er 7285 m2 og indeholder undervisnings- og forskningsfaciliteter bundet sammen af et atrium.

Mod en bæredygtig fremtid
Klimaforandringer og en truende fødevaremangel og fossil energikrise. Det er nogle af de udfordringer, som forskerne i Copenhagen Plant Science Centre vil forsøge at finde løsninger på.
Copenhagen Plant Science Centre skal fysisk samle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererede fødevarer. Det nye center skal være med til at bane vejen for videnskabelige og teknologiske gennembrud i arbejdet med planternes struktur, opbygning og anvendelse – f.eks. i forbindelse med fødevare- og energiproduktion. Til dette formål opføres to nybyggerier med laboratorie- og undervisningsfaciliteter, tegnet af Lundgaard og Tranberg Arkitekter.

Udbygningen bringer det samlede, ganske betragtelige bygningskompleks, i balance med de omgivende bygninger og byrum, åbner anlægget og trækker byen med ind i campusområdet i en inviterende gestus.
De transparente facader understøtter dette og bibringer husene et generøst, afvekslende dagslysklima som yderligere beriges af ovenlys, der trækkes ned i bygningernes indre via åbne atrier igennem alle etager.

Projektets gennemgående designtema er organiske celleformer, som har vist sig at være en fleksibel og robust form, der glimrende tilpasser sig både programkrav og de stedlige forhold.
Samtidigt bidrager cellemotivet til arkitekturen med nærliggende, konkrete referencer til centrets arbejdsområde: biovidenskabens forunderlige og mangfoldige univers, og virker desuden ’blødgørende’ på den krævede kliniske renhed og teknologitunge indretning i laboratorieområderne.

Udover at opnå et inspirerende lærings- og forskningsmiljø er elementer som transparens, overskuelighed og bevægelse i anlægget givet prioritet, med henblik på at motivere til uformelle møder mellem forskere, undervisere, studerende og øvrige brugere, og skabe rammer for et blomstrende fagligt og socialt miljø på fakultetet.
Opgaven omfatter gennemførelse af udbygningens to første etaper, der begge udføres som byggeri i lavenergiklasse 2015.
(fra Lundgaard og Tranbergs hjemmeside).

 

 

 

Projektfakta
Areal 1. etape 6.825 m2
2. etape 5.200 m2 
Bygherre Bygningsstyrelsen 
Bruger Købehavns Universitet 
Arkitekt Lundgaard & Tranberg 
Ingeniør EKJ 
Landskabsarkitekt  Lundgaard & Tranberg Arkitekter i samarbejde med Kristine Jensens Tegnestue 
Årstal/Status 1. præmie i indbudt projektkonkurrence 2011
1. etape under opførelse 2013-16
2. etape under projektering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBS. Dagsorden samt diverse dokumenter til generalforsamlingen vil følge løbende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Du kan også finde dem HER

Billeder og renderinger lånt fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter og Bygningsstyrelsen

 

 Program

 • 15:00 - 15:05
  Velkommen v/Henriette Sofie Larsen, Byens Netværk
 • 15:05 - 16:00
  Ordinær generalforsamling
 • 16:00 - 16:30
  Netværk og forfriskninger
 • 16:30 - 16:45
  Velkommen til Københavns Universitet, Campusplaner v/Lone Zeeberg, Planchef SCIENCE Plan & Projekt
 • 16:45 - 17:00
  Copenhagen Plant Science Center v/Professor Poul Erik Jensen Head of Copenhagen Plant Science Centre, Head of Section, Department of Plant and Environmental Sciences, Section for Molecular Plant Biology
 • 17:00 - 18:00
  Rundvisning på Copenhagen Plant Science Centre
 • 18:00 - 18:15
  Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

23/05 2016 15:00 - 18:00

Adresse

Bülowsvej 17
2000 Frederiksberg

Deltagerantal

100

Mødested

Københavns Universitet, Festauditoriet (lokale: Aud - A1-01.01 )

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

Praktisk information

Dato og tid

23/05 2016 15:00 - 18:00

Adresse

Bülowsvej 17
2000 Frederiksberg

Deltagerantal

100

Mødested

Københavns Universitet, Festauditoriet (lokale: Aud - A1-01.01 )

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

footer image byens netværk