print logo

Radon i Byggeriet


Kom med Byens Netværk på besøg hos Statens Byggeforskningsinstitut, hvor vi sætter fokus på radon. Hvad er det, hvor udbredt er det, og hvordan sikrer vi vores nuværende og eksisterende byggeri?

Fotoreportage

Oplæg v/Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut. Radonsikring af eksisterende byggeri -cases
Oplæg v/ Torben Valdbjørn Rasmussen, Statens Byggeforsknings Institut. Lovgivning om radon og radonsikring af nybyggeri
Oplæg v/David Garf Ulfbeck, Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen, SIS

Link til efteruddannelse i radonrenovering

Radon er en naturligt forekommende radioaktiv luftart, og den er kilden til cirka 2/3 af det samlede strålingsbidrag fra naturlig stråling til den danske befolkning. Radon stammer fra henfald af uran, som er til stede i små mængder i jord og sten. Gassen er farveløs, lugtfri og smagsløs og kan spores ved måling med specialudstyr. Radon er en ædelgas og kan bevæge sig frit gennem jorden. Radon i udeluften fortyndes hurtigt, og optræder derfor ikke i sundhedsskadelige koncentrationer udenfor, men når gassen trænger op i boliger, kan den undertiden ophobes til høje koncentrationer, som kan være farlige for mennesker at indånde over længere tid.

Radon trænger ind i bygninger fra jorden gennem små sprækker i gulve, hulmure og omkring rør og ledninger. I vinterhalvåret, hvor boliger opvarmes, har radon tendens til at blive suget fra jorden ind i bygningen, fordi lufttrykket mod jord/gulv i bygningen er lidt lavere end udendørs.

Radon kommer også fra jordbaserede byggematerialer, f.eks. beton og tegl, men bidraget herfra vil normalt ikke give anledning til forhøjede niveauer indendørs.

Landsdækkende undersøgelser peger på, at mere end 350.000 en-familieboliger i Danmark har radonkoncentrationer, som er højere end bygningsreglements definerede grænseværdi for nye bygninger, som også er det anbefalede niveau for eksisterende bygninger på 100 Becquerel pr. kubikmenter indeluft. Langt størstedelen af de berørte huse er en-familiehuse, rækkehuse eller kædehuse, men også andre bygninger med opholdsrum mod jord er udsatte (f.eks. skoler og institutioner).

Kom med og hør mere om lovgivningen og radonsikring af både nybyggeri og eksisterende byggeri.Se kortet tydeligere på en PDF eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Se kørselsvejledning og oversigt over p-pladser ved Statens Byggeforskningsinstitut her
Kommer du i bil så bemærk venligst, at der er tidsbegrænset parkering på campus i 3 timer (husk at stille p-skiven og tjekke skiltningen) 

 Program

 • 15:00
  Velkommen v/Byens Netværk
 • 15:15
  Oplæg om sundhedsfaren ved radon v/David Ulfbeck, Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS)
 • 15:45
  Oplæg om lovgivning og radonsikring af nybyggeri v/Torben Valdbjørn Rasmussen, Statens Byggeforskningsinstitut
 • 16:15
  Pause og netværk
 • 16:45
  Oplæg om radonsikring af eksisterende byggeri, herunder case v/Britt Haker Høegh, Teknologisk Institut
 • 17:15
  Farvel og tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

30/08 2016 15:00 - 17:30

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15
2450 København S

Deltagerantal

50

Mødested

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet. Vi skal være i gæstekantinen, der ligger i forlængelse af kantinen, der er nær hovedindgangen

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

Praktisk information

Dato og tid

30/08 2016 15:00 - 17:30

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15
2450 København S

Deltagerantal

50

Mødested

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet. Vi skal være i gæstekantinen, der ligger i forlængelse af kantinen, der er nær hovedindgangen

Kontakt

ls@byensnetvaerk.dk
20956767

footer image byens netværk