print logo

Byens Saloner: Nye greb om forstaden?


Byens Saloner rykker til Høje-Taastrup, når vi den 6. september sætter forstadens udvikling til debat. Hvordan sikrer vi - efter mange års ændringer i boligpræferencer og byliv - forstædernes sammenhængskraft og sociale balance og giver forstaden dét løft, der samler - og ikke skiller - byens befolkning? Vi zoomer ind på kompleksiteten af mulige greb i byplanlægningen og diskuterer, hvad der skal til for at opnå en by i balance. 

Fotoreportage

Med Høje-Taastrup som case ser vi på nogle af de skævheder og ubalancer, der er til stede i forstaden i dag. Høje-Taastrup er en forstadskommune, der ligner mange andre i sin udvikling. På den ene side er den med sin attraktive beliggenhed og gode rammer for børnefamilier og erhvervsliv kendetegnet af vækst - det gælder såvel i antallet af indbyggere, arbejdspladser og virksomheder. Der er for øjeblikket godt gang i boligbyggeriet, og helt nye bydele i bl.a. NærHeden og Høje-Taastrup C kommer til.

På den anden side er kommunen udfordret af flere eksisterende boligområder med sociale og fysiske ubalancer. Boligområder, der med rod i tidligere tiders planlægning og byudvikling i dag ytrer sig som funktionelt og socialt adskilte byområder med manglende fysiske forbindelser og indbyrdes social udveksling.

Vi tager de store forstadsbriller på og diskuterer, hvad der skal til for at skabe en by i balance, hvor de udsatte boligområder ses og udvikles i sammenhæng med den samlede byudvikling i kommunen. En opgave, der kræver helhedstænkning og bystrategisk overblik.


Med i Realdanias indsats: By i balance
Høje-Taastrups størrelse, udvikling og beboersammensætning har gjort den til en relevant case i Realdanias kampagne By i Balance, der har som mål at medvirke til udviklingen af sunde, langsigtede løsninger, der sikrer en mere sammenhængende og socialt afbalanceret by. I partnerskab med Høje-Taastrup Kommune og de lokale boligorganisationer, VIBO, DOMEA og KAB, har Realdania de næste fire år afsat midler til udviklingen af en overordnet strategi og konkret fysisk indsats, der skal 'hele' byen og skabe levende og bæredygtige bykvarterer, der er rare og trygge at vokse op i. I Realdanias kampagne indgår Høje-Taastrup samt to andre fokuskommuner: Esbjerg og Gladsaxe. 

Til at stå for projektets faglige del har Høje-Taastrup Kommune allieret sig med rådgivningsteamet Niels Bjørn. Teamet består foruden arkitekt og urbanist Niels Bjørn af Urban Creators, Resonans, Sted, Primus Arkitekter og Byrumklang, der sammen med boligorganisationerne skal udvikle en helhedsorienteret, strategisk udviklingsplan for de tre almene boligområder Taastrupgård, Gadehavegård og Charlottekvarteret. Både udviklingsstrategien og de konkrete indsatser vil blive udviklet i tæt samspil med boligorganisationerne og lokale aktører. Vi skal høre om projektets foreløbige ideer og veje til udvikling af forstaden.


Bydelsbesøg: Taastrupgård
Vi starter salonen med en gåtur i et af Høje-Taastrups boligområder, Taastrupgård, anført af Rune Fløe Bæklund, chef for det boligsociale område i Høje-Taastrup. På turen vil Rune give et par nedslag i boligområdets historiske udvikling og fortælle om nogle af de udfordringer, kommunen står overfor i dag.
 

Byens saloner og debat: Hvordan skaber vi bedre byer i balance? 
Efter gåturen samles vi i teatersalen på Taastrup Teater, hvor vi tager hul på debatten om forstadens udvikling. Hvordan skaber vi byer, der ”hænger godt sammen” på alle parametre? Realdanias nye indsats sigter mod at bryde grænserne mellem udsatte boligområder og byen omkring. At gøre boligområderne til mere attraktive bydele, som er i bedre balance, og hvor der er en bedre kobling til resten af byen.

I dagens debat skal vi diskutere forskellige strategier for, hvordan fysisk byplanlægning kan kombineres med sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige virkemidler, fx ved at blande forskellige boligformer og skabe tilbud, funktioner, opholdssteder og fysiske forbindelser, der også inviterer byens øvrige beboere ind. 


Panelet består af

 • Michael Ziegler, Borgmester i Høje-Taastrup
 • Charlotte Nørbak, Byggechef i Domea
 • Rolf Andersson, Byggechef i KAB
 • Hanne Nørgaard, Byggechef i VIBO 
 • Astrid Bruus Thomsen, Programchef i Realdania
 • Maria Wass-Danielsen, Urban Creators, Rådgivningsteamet Niels Bjørn
 • Hans Thor Andersen,  Forskningschef, Statens Byggeforskningsinstitut


Salonens moderator er: Katinka Hauxner, bystrategisk rådgiver og indehaver af Hauxner ApS


Praktisk info
Arrangementet starter kl. 15:00 med en fælles gåtur i området omkring boligbebyggelsen Taastrupgård. Man har dog også mulighed for at støde til en time senere, når vi starter debatten op på Taastrup Teater kl. 16.00. Adressen er Kjeld Abells Pl. 1 i Taastrup. Vi glæder os til en spændende eftermiddag, hvor vi skal høre panelets visioner, greb og nyeste viden og sammen finde veje til at løfte de socialt udsatte boligområder og skabe bedre, hele byer.


Fakta om kampagnen
Realdanias kampagne involverer udvalgte boligområder i Høje-Taastrup, Gladsaxe og Esbjerg og løber frem til udgangen af 2020. Realdania har afsat 75 mio. kroner til indsatsen. Midlerne skal anvendes til at udarbejde udviklingsplaner og fysiske innovative projekter i eller i tilknytning til boligområderne. Indsatsen forudsætter lokal medfinansiering svarende til minimum 68 mio. kr. fra kommunerne, boligorganisationerne eller andre parter. Udviklingsplanerne vil sætte retning for en række investeringer, som er på vej i boligområderne. Et forsigtigt skøn på de samlede investeringer i de nævnte boligområder i de kommende år ligger på op til 1,5 mia. kr.

Læs mere om Realdanias kampagne her.


Fotos:
Emilie Kofoed
Høje Taastrup Kommune


Byens Netværk afholder løbende 'Byens Saloner' om aktuelle temaer. Denne gang stiller vi skarpt på udviklingen i de danske forstæder.

 Program

 • 15:00
  Guidet tur i området omkring Taastrupgård v. Rune Fløe Bæklund, boligsocial chef i Høje-Taastrup
 • 16:00
  Byens Saloner starter op på Taastrup Teater, Kjeld Abells Plads 1, 2630 Taastrup
 • 16:05
  Velkomst og introduktion til dagens debat v. Byens Netværk
 • 16:10
  Panelet præsenteres v. moderator Katinka Hauxner
 • 16:30
  Perspektiver på forstaden anno 2017 - panelets deltagere lægger ud
 • 17:15
  Kort pause med forfriskning
 • 17.30
  Hvordan findes den gode balance? v. Hans Thor Andersen, Statens Byggeforskningsinstitut
 • 17:45
  Mulige greb på forstadens udvikling - fælles diskussion
 • 18:25
  Opsamling og perspektivering
 • 18:40
  Vi slutter af med sandwich og netværk
 • 19:00
  Tak for idag

Praktisk information

Dato og tid

06/09 2017 15:00 - 19:00

Adresse

Taastrup Station, Selmosevej 3
2630 Taastrup

Deltagerantal

100

Mødested

Taastrup Station

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet Fibiger 22346629

Praktisk information

Dato og tid

06/09 2017 15:00 - 19:00

Adresse

Taastrup Station, Selmosevej 3
2630 Taastrup

Deltagerantal

100

Mødested

Taastrup Station

Kontakt

lfi@byensnetvaerk.dk
Lisbet Fibiger 22346629

footer image byens netværk