print logo

Kickoff for ny netværksgruppe: Byens Strateger Aarhus


Er du til strategisk dialog, tværfaglig udveksling og stærke relationer, så er Byens Strateger måske noget for dig? Byens Netværk åbner nu sin første netværksgruppe i Aarhus. Kom med til vores intromøde og hør, hvad du kan få ud af at være med.

Byens Strateger Aarhus henvender sig til arkitekter, ingeniører, entreprenører, bygherrer, developere, advokater mm., der agerer på et ledelsesmæssigt niveau i, eller omkring, byggeriet. Vi sammensætter gruppen tværfagligt, således at vi sikrer en balance i optaget af profiler fra hele byggeriets værdikæde. Man kan således opleve at komme på venteliste ved gruppens opstart, men der er løbende mulighed for optagelse eller udvidelse blandt gruppens medlemmer. I første omgang hører vi gerne fra alle, der er interesserede i at deltage. 

Gruppen mødes 5 gange om året med skiftende emner på dagsordenen. Sammen diskuterer vi nye tendenser, udfordringer og eksempler på best practise, der påvirker branchen og har betydning for de underliggende strukturer i markedet.

Gruppen ledes og faciliteres af Byens Netværk.

Kickoff for Byens Strateger Aarhus er et åbent intromøde for alle interesserede. Er du nysgerrig efter at vide mere om den kommende netværksgruppe og overvejer du, om du selv eller en kollega kunne få glæde af en plads i Byens Strateger Aarhus, så tilmeld dig her.
 

Deltagerliste (opdateret 22.01.2019)

Luk fuld beskrivelse


Byens Netværk åbner nu sin første netværksgruppe i Aarhus. Vi glæder os til at invitere alle interesserede indenfor til et uforpligtende møde i januar, hvor vi vil fortælle om Byens Netværks netværksgrupper – og hvad man kan få ud af at være med.

Mødet finder sted hos Horten centralt i Aarhus.

Byens Netværk
Byens Netværk er en tværfaglig forening for hele byggebranchen og alle, der er beskæftiget inden for byggeri. Vi sætter rammerne for udvikling, udveksling og dialog på tværs af fag og holder årligt mere end 50 faglige og sociale arrangementer – fortrinsvis i hovedstadsområdet. Ud over vores daglige arrangementer, heldagsudflugter og studieture i ind- og udland, hvor alle medlemmer af Byens Netværk er velkomne, faciliterer vi også en række mindre grupper med fast besætning.

Byens Netværksgrupper
Byens Netværksgrupper er sammensat på en måde, så hele byggeriets værdikæde er repræsenteret tværfagligt og gennem større og mindre aktører. Med cirka 15 personer i hver gruppe sikrer vi en optimal faglig spredning og et optimalt afsæt for vidensudveksling, netværk og sparring.

I København driver vi i alt syv netværksgrupper, og det er på baggrund af en stigende efterspørgsel i andre dele af landet, at vi nu søsætter en ny netværksgruppe med base i Aarhus.

Byens Strateger Aarhus
Byens Strateger Aarhus vil være vores første netværksgruppe på jysk grund. Gruppen henvender sig til alle interesserede og relevante profiler fra Fyn og Jylland.

Årets fem møder er fordelt ud over året og tager udgangspunkt i de aktuelle tendenser og problemstillinger, der præger byggeriet idag. Sammen diskuterer vi udfordringer, dilemmaer og eksempler på best practise, der påvirker branchen og har betydning for de underliggende strukturer i markedet.

Det er strategerne selv, som er med til at beslutte, hvilke emner, der tages op. Det kan f.eks. være emner som nye udbuds- eller samarbejdsformer, konsekvenser af fusioner, digitalisering, voldgiftskendelser (MgO-sagen o.lign.), eller det kan være mere personlige emner omkring ledelse, nye spillere i markedet eller andre tendenser, der flytter og påvirker os.

Fokus på dialog og samarbejde
Møderne faciliteres af en professionel facilitator, hvor der arbejdes ud fra kongstanken ”best principle”, som handler om, at vi kan lære en masse af hinanden på tværs af fag. Det gør vi bl.a. ved at afkode principper, der virker i én branche, og som man kan have gavn af at overføre til andre områder.

Netværksmøderne foregår hos deltagerne med skiftende værtskab. Indholdet tilrettelægges i form af kortere oplæg eller cases fra deltagerne selv, sparrings- og diskussionsrunder, ekskursioner og virksomhedsbesøg, ligesom vi fra tid til anden inviterer eksterne fagpersoner, som kommer med input og nye vinkler på tingene.

Formålet er at styrke forståelsen og relationerne på tværs af fag i et konstruktivt og fortroligt samtalerum, hvor vi gennem erfaringsudveksling og dialog vil kaste et bredt tværfagligt blik på tidens vigtige tendenser. Netværksgruppen giver dig således eksklusiv adgang til viden, holdninger og sparring blandt centrale kolleger i branchen. 

Fælles middag og ”topmøde” en gang om året
En gang om året spiser en middag sammen i forlængelse af mødet - og derudover vil der en gang om året være mulighed for at deltage i et fælles TOPMØDE med de tre strateger-grupper i København, hvor vi med en spændende, aktuel ekstern oplægsholder sætter rammen om ny inspiration, nye relationer og fælles spisning et hyggeligt sted i byen.

Pris
Deltagerprisen er kr. 6.500,- pr. person ekskl. moms for et forløb på 5 møder + et topmøde.


Form & rammer
 

 • 5 møder om året
 • 3 timer – kl. 15-18
 • 6.500 kr. pr deltager
 • Skiftende værtskab
 • Netværk, diskussioner, viden, ekskursioner, interne og eksterne oplægsholdere


NB: En forudsætning for at man kan være med i en netværksgruppe er, at ens virksomhed er medlem af Byens Netværk.


Udtalelse fra et medlem af netværksgruppen Byens Strateger 1:

"Jeg er glad for at være med i netværksgruppen Byens Strateger, bl.a. på grund af gruppens faglige bredde. Det gør, at vi har nogle gode diskussioner i gruppen og at vi får forståelse for hinandens synspunkter og måder at agerer på. Vi har haft nogle spændende møder med et godt og varieret indhold." Mette Munkedal Tange, ATP Ejendomme.

Kickoff for Byens Strateger Aarhus er et åbent intromøde for alle interesserede. Er du nysgerrig efter at vide mere om den kommende netværksgruppe og overvejer du, om du selv eller en kollega kunne få glæde af en plads i Byens Strateger Aarhus, så meld dig til her.

Fotokreditering: Dennis Borup Jakobsen.Program

 • 15:00 Velkommen v/ Byens Netværk
  Henriette Sofie Larsen, direktør i Byens Netværk og Lisbet Fibiger, Netværksfacilitator
 • 15:15 Velkomst v/ Horten
 • 15:20 Lidt om Byens Netværk & Byens Strateger - hvorfor er vi her i dag?
 • 15:45 Bordet rundt – hvem er vi her i dag?
 • 16:00 Pause
 • 16:15 Hvad sker der i Aarhus? - udfordringer og dilemmaer i byggeriet, nye tendenser i markedet etc.
 • 16:45 Hvad så herfra? v/ Henriette og Lisbet, Byens Netværk
 • 17:00 Forfriskninger & Netværk
 • 17:30 Tak for idag

Praktisk information

Dato og tid

23/01 2019 15:00 - 17:30

Adresse

Horten, Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C

Deltagerantal

50

Mødested

Horten

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette 23344601

Praktisk information

Dato og tid

23/01 2019 15:00 - 17:30

Adresse

Horten, Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C

Deltagerantal

50

Mødested

Horten

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette 23344601

footer image byens netværk