print logo

Renovering af Overformynderiet


Til marts flytter Beskæftigelsesministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ind i det gamle Overformynderi på Holmens Kanal 20, hvor Bygningsstyrelsen for nylig har gennemført en omfattende renovering og restaurering. Kom med ind og se det færdige resultat og hør om transformationen af den bevaringsværdige bygning.

Deltagerliste
Reportage

Luk fuld beskrivelse

Holmens Kanal 20, oprindeligt tegnet af arkitekt Frits Schlegel og ingeniør Ernst Ishøy i perioden 1935-1937 til Overformynderiet, er et smukt eksempel på dansk funktionalistisk arkitektur. Ejendommen har i dag status som en bygning af høj bevaringsværdi. Renoveringen af den godt 10.000 kvadratmeter store bygning er gennemført for Bygningsstyrelsen af NCC Danmark A/S, Rambøll samt Rørbæk og Møller Arkitekter A/S.

Overformynderiet var en institution indført i 1619 af Christian IV, som havde til formål at forvalte umyndige og bortblevne personers formuer - eller sagt med andre ord skulle institutionen holde øje med de borgere, som ikke kunne opføre sig ordentligt i samfundet. Christian IV udpegede rige købmænd i de forskellige købstæder til at varetage opgaven. Funktionen blev sidenhen overtaget af staten.

Bygningen på Holmens Kanal 20 blev opført i 1937 som en funktionalistisk jernbetonbygning i Københavns gamle middelalderby over for Holmens Kirke, og fungerede som afløser for Overformynderiets tidligere lokaler på hjørnet af Stormgade og Vester Voldgade.

Med sin nye funktion som moderne kontorfaciliteter til Beskæftigelsesministeriet samt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet bliver Holmens Kanal 20 til et dynamisk hus med unikke og fleksible kontorfaciliteter. Kontorfaciliteterne organiseres omkring den eksisterende bygnings atrium, som åbnes op og derved revitaliseres som bygningens nye hjerterum. Et hjerterum der fletter kontoretagerne sammen med nye fællesrum i form af café- og loungeområder samt mødelokaler.

Kontorfløjene indrettes som et åbent og fleksibelt kontormiljø, og alle arbejdspladser indrettes med fokus på et sublimt indeklima og arbejdsmiljø. Kontorfløjene baseres designmæssigt på Frits Schlegels oprindelige materiale- og farveholdning med træ og hvide flader, som bringes med ind på kontorerne og derved medvirker til at samle bygningen til et arkitektonisk hele med en samlet identitet.

Projektet er udformet med stort fokus på passive og aktive bæredygtige tiltag, som sikrer en energivenlig bygning med et sundt indeklima og godt arbejdsmiljø og projekteres efter DGNB-principperne.

Vi besøgte senest Overformynderiet i 2016 ifm. renoveringen og restaureringen af bygningens marmorbeklædte facade. Se mere her.


Vigtigt: Det er et byggepladsbesøg og du skal selv medbringe sikkerhedssko og hjelm (der er desværre ikke mulighed for at låne). Vi medbringer veste og sikkerhedsbriller til alle. Der er ikke adgang uden sikkerhedsudstyr.

Renderinger: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S​


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.Program

  • 16:00 Velkommen v/ Byens Netværk
  • 16:05 Om Overformynderiet og renoveringen v/ Jacob Hviid Holm-Pedersen fra NCC Danmark A/S, Anders Wesley Hansen fra Rørbæk og Møller Arkitekter A/S samt Claus Kjærsgaard fra Bygningsstyrelsen
  • 16:30 Rundvisning
  • 17:30 Netværk og en lille forfriskning
  • 18:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

21/03 2019 16:00 - 18:00

Adresse

Nikolajgade 25
1068 København

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes kl. 16:00 i porten ved Nikolajgade 25 (indgangen til byggepladsen)

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, mobil: 23344601

Praktisk information

Dato og tid

21/03 2019 16:00 - 18:00

Adresse

Nikolajgade 25
1068 København

Deltagerantal

40

Mødested

Vi mødes kl. 16:00 i porten ved Nikolajgade 25 (indgangen til byggepladsen)

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, mobil: 23344601

footer image byens netværk