print logo

LilleSyd – bæredygtig bydel i Herfølge Vest


Tag med, når vi besøger forsamlingshuset LilleSyd og hører om opstarten på udvikling af en ny bydel i Herfølge Vest sammen med initiativtagerne Peter Aalbæk Jensen og Lise Palm. Den nye bydel skal baseres på bæredygtige principper og bestå af forskellige boligtyper og -størrelser til en bred og alsidig beboersammensætning, hvor beboere i alle aldre bidrager til fællesskabet. 

Vi slutter af med at spise sammen i forsamlingshuset.

Deltagerliste (opdateret 28.09.22)

Luk fuld beskrivelse

I Herfølge Vest - syd for Køge - har Peter Aalbæk Jensen, iværksætter og mest kendt som en af mændene bag filmselskabet Zentropa, og Lise Palm samt deres familier i en årrække arbejdet på at skabe en ny bydel, der skal baseres på bæredygtige principper. Visionen er, at beboere i alle aldre hver især bidrager til glæde for fællesskabet med, hvad de kan og har lyst til.

Sammen med Køge Kommune, og et par andre grundejere, er Lise og Peter i gang med at udvikle en helhedsplan for Herfølge Vest, hvis mål er et attraktivt og alternativt nyt boligområde, tæt på Herfølge station. Bebyggelsen skal bestå af en variation af boligtyper og -størrelser, boliger med forskellige ejerskaber blandet til forskellige alders- og indkomstgrupper. Målet er, at beboersammensætningen skal bestå af borgere med forskellige sociale og kulturelle baggrunde, så der bliver en alsidig beboersammensætning. Området giver mulighed for at rumme 800-1000 boliger med plads til ca. 2000 mennesker på det ca. 35ha store område. Helhedplanen er i proces og forventes politisk godkendt i efteråret og skal danne baggrund for de efterfølgende lokalplaner.

Herfølge Vest skal desuden rumme institutioner og den lille friskole, der allerede nu er i funktion med 18 børn, og som i fremtiden kunne rumme op til ca. 150 børn. LilleSyd Friskole er en udeskole, hvor undervisningen helt overvejende foregår udendørs og er inspireret af oplevelser i og omkring naturens gang.

Forsamlingshuset skaber allerede i dag en ramme omkring et social samvær, der indbyder til et fællesskab, hvor det gamle Herfølge og det fremtidigt nye Herfølge Vest møder hinanden til begivenheder af forskellig social og kulturel karakter; koncerter, fællessang, fester og filmvisninger. Forsamlingshuset åbnede i 2018, og siden er aktiviteterne omkring forsamlingshuset opstået med bl.a. gårdbutik, cafe, pizzaria, bryggeri og cykelsmed. Målet er, at bydelen med tiden skal indeholde endnu flere funktioner; alderdomshjem og sundhedshus, købmandsbutik og produktion af egne produkter er noget af det, der skal etableres. Alt sammen byggende på en drøm og ambition om det gode liv i fællesskab med andre, hvor bæredygtige principper er grundlæggende for bydelen og det levede liv.

Vi besøger forsamlingshuset LilleSyd og hører om baggrunden for planerne og visionerne for den nye bydel med initiativtagerne Peter Aalbæk Jensen og Lise Palm.

Vi slutter af med at spise sammen i forsamlingshuset.  

     

Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400,- DKK ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os.Program

  • 16:00 Velkomst v/ Byens Netværk
  • 16:10 Velkommen til LilleSyd v/ Lise Palm og Peter Aalbæk Jensen - baggrund, visioner og status for udviklingen af en ny bydel i Herfølge Vest
  • 16:45 Vi går en tur i området
  • 18:00 Vi spiser sammen i LilleSyd Forsamlingshus
  • 19:00 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

28/09 2022 16:00 - 19:00

Adresse

Bjergvej 8
4681 Herfølge

Deltagerantal

40

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette mobil: 23344601

Praktisk information

Dato og tid

28/09 2022 16:00 - 19:00

Adresse

Bjergvej 8
4681 Herfølge

Deltagerantal

40

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette mobil: 23344601

footer image byens netværk