print logo
Byens netværk

Bæredygtighed i Byen

Bæredygtighed i Byen er en netværksgruppe for arkitekter, ingeniører, bygherrer, leverandører o.a., der beskæftiger sig med bæredygtigt byggeri med særligt fokus på de miljø- og sundhedsmæssige aspekter.

Der findes mange tilgange og opfattelser af begrebet bæredygtighed, og målet med gruppen er at skabe netværk, ideudvikling og gensidig inspiration for på den måde at bidrage positivt til hinandens ofte specialiserede arbejde med bæredygtighed. Fælles for gruppens deltagere er et ønske om, og en interesse for, at gøre vores byggeri og byer endnu mere bæredygtige og sunde.

Vi benytter os i stor udtrækning af cases fra deltagerne selv og inddrager fra tid til anden eksterne fagpersoner, som kommer med input til deltagerne. Vi tager også på besøg til byggeprojekter eller virksomheder. Det er deltagerne selv, der er med til at bestemme, hvilke enmer og dagsordener, vi skal beskæftige os med.

Eksempler på emner:

  • Dokumentation / certificeringer / bæredygtighedsmodeller
  • Biodiversitet og cirkularitet
  • Bæredygtighedspolitikker 
  • Kemi i byggeriet
  • Nye bæredygtige materialer / projekter / byggerier
  • Besøg hos leverandører, materialebiblioteker, vidensinstitutioner etc.
     

Bæredygtighed i Byen

er repræsenteret ved følgende virksomheder:

Akademiker Pension
BBP Arkitekter
DTU
Henning Larsen
JAJA Architects
LINK Arkitektur
NIRAS
Sweco Architects / TRUST
VELUX

Netværksfacilitator: Katja Beck, Byens Netværk

Vil du være med?

Læs mere om netværksgrupper i Byens Netværk her. Her finder du information om konceptet for vores netværksgrupper, pris og info om tilmelding.

footer image byens netværk