print logo
Byens netværk

Din, min og vores by København & Aarhus

Din, min og vores by er henvendt til arkitekter, landskabsarkitekter, byudviklere, developere, byplanlæggere, urbanister, ingeniører, sociologer og antropologer, der dagligt arbejder med projekter og initiativer, der er med til at udvikle byen i en socialt bæredygtig retning. 

I grupperne sætter vi fokus på samspillet mellem det sociale og det fysiske miljø, hvor navnlig byens bomiljøer og rummet mellem husene spiller en stor rolle i forhold til det levede liv og de fællesskaber, der kan opstå.

Formålet er at skabe en platform for en tværfaglig diskussion af den sociale by og at understøtte nye samarbejdsmuligheder og udviklingsmuligheder mellem de medlemmer af Byens Netværk, der brænder mest for emnet. 

Ud fra konkrete eksempler og cases diskuterer vi, hvordan de fysiske rammer i byen bedst kan indrettes og organiseres, så de skaber sociale værdier, der også holder over tid. Samtidig vil vi finde veje til at styrke den sociale sammenhængskraft på tværs af byens mangfoldige funktioner, befolkningsgrupper og interessenter.

Vi vil gennem ’best practise’ eksempler forsøge at kortlægge, hvilke bydele eller kvartersløftprojekter, der fungerer mest optimalt i forhold til at udvikle eller understøtte social bæredygtighed. Findes der eksempler på state of the arts i Danmark eller udlandet, som vi kan bruge til at skabe øget viden og nye tilgange i de enkelte virksomheder?
 

Din, min og vores by København

er repræsenteret ved følgende virksomheder:


PensionDanmark
Lendager Group
A. Enggaard A/S
COWI
BARK Rådgivning
KAB
Rødovre Kommune
Realdania
Kuben Management
Grandville
Plads
Smith Innovation
Odds & Ends
Frederiksberg Kommune
Roskilde Kommune

Netværksfacilitator: Lisbet Fibiger, Byens Netværk


Din, min og vores by Aarhus

er repræsenteret ved følgende virksomheder:

A. Enggaard
Aarhus Arkitektskole
Aarhus Kommune
Nordstern
Aarsleff
Grandville
DAHL Advokatpartnerskab
Lejerbo
LINK Arkitektur
 

Netværksfacilitator: Lisbet Fibiger, Byens Netværk
 

Vil du være med?

Læs mere om netværksgrupper i Byens Netværk her. Her finder du information om konceptet for vores netværksgrupper, pris og info om tilmelding.

footer image byens netværk