print logo

Klimakarréen og Fremtidens gårdhave ved Askøgade

Københavns Klimakarré og Fremtidens gårdhave ved Askøgade er demonstrationsprojekter for bæredygtig byfornyelse med fokus på energirenovering, klimatilpasning og forbedret boligkvalitet. Tag med når vi besøger de to projekter og hører om de valgte løsninger.

Deltagerliste (opdateret 02.04)

Luk fuld beskrivelse

Københavns Klimakarré

Klimakarréen, som ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro, er et demonstrationsprojekt for bæredygtig byfornyelse gennem forbedringer af boligen, bygningerne og den fælles gård.

Klimakarréen er en klassisk københavnerkarré opført i perioden 1899 til 1905 og består af 13 ejendomme med i alt 220 boliger. Projektet viser, hvordan en ældre karré med en nedslidt og utidssvarende gård kan klimasikres og energioptimeres i et totaløkonomisk rentabelt projekt.

Håndtering af regnvand er omdrejningspunktet i den fælles gårdhave, hvor der løber en forsænket flade med varierende bredder, hvor regnvandet opsamles og bruges til vaskemaskiner og toiletskyl.

Gårdhaven er indrettet med forskellige zoner med plads til både private nærområder og større fællesskaber.

På flere af ejendommene er der udført en facadeløsning kaldet Den Multifunktionelle Gårdfacade, der har til formål at bevare de karakteristiske gadefacader og alene arbejde med gårdfacaden. Løsningen er en fleksibel, udvendig facadeisolering, der kobler en række kendte løsninger i et innovativt byggesystem, der tilpasses den enkelte ejendom. I isoleringen er der givet plads til føring af ventilation, el og regnvand. De nye gårdfacader har forskellige beklædninger i træ, klinker og facadeplader og i den særligt udviklede sokkel plantes blomster og planter til begrønning af facaderne.

Læs mere og se parterne bag Klimakarréen​ og se de tekniske detaljer.

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade

Med Fremtidens gårdhaver har Københavns Kommune fornyet gamle gårdmiljøer, der er omdannet til frodige gårdhaver, der kan håndtere hverdagsregnen lokalt og forbedre hverdagslivet for beboerne.Fremtidens Gårdhave ved Askøgade tydeliggør regnvand som en rekreativ kvalitet samtidig med at håndtere meget store regnvandshændelser – op til en 100-års hændelse. Regnvand fra tagene ledes i render til grøften i midten af gårdhaven, hvor det nedsives. Grøften kan også opsamle og tilbageholde ekstreme skybrud.

Gårdhavens indretning er udviklet ved at samtænke beboernes ønsker og behov med regnvandshåndteringen. Et nedsænket grønt dalstrøg binder gårdrummet sammen og skaber en række rekreative rum i gård. Dalen har en lille hældning, der sikrer, at gårdrummet kan håndtere en skybrudssituation, samtidig med vand i mindre mængde kan bruges i dagligdagen. For at håndtere de mindre regnvandshændelser indarbejdes et regnvandsbed i dalen. Det sikrer biodiversitet og skaber nye landskabelige oplevelser, hvor gården opleves mere naturlig og vild end i dag.

Gårdhaven har mere end 50 træer, 150 buske og utallige blomster og græsser, der tilsammen udgør mere end 150 forskellige arter.

Fotos i toppen af siden viser Fremtidens gårdhave Askøgade ved ibrugtagning sommeren 2019. Det andet billede i 'slideren' viser, hvordan gården så ud i 2015.

Læs mere og se parterne bag Fremtidens gårdhave ved Askøgade og se de tekniske detaljer.

På arrangementet deltager Lene Andersen, Projektleder, Park og Byrum, og Markus Claushøj Bindslev, Seniorprojektleder, Bygningsfornyelse, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune. 


Vi forbeholder os retten til at sende et no-show-fee på 400 kr. ekskl. moms ifm. udeblivelse fra vores arrangementer. No-show-fee kan blive opkrævet, hvis du udebliver fra arrangementet uden at melde afbud til os. Læs mere om vores forhold vedr. tilmelding her.


Tilmeld dig arrangementet

Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Ugyldig e-mail adresse
Skal udfyldes
Ugyldigt telefonnummer
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Skal udfyldes
Vælg venligst en mulighed fra listen

Persondatapolitik skal accepteres

Tilmelding

Vælg venligst en mulighed fra listen


Program

  • 15:00 Velkommen v/ Byens Netværk
  • 15:10 Præsentation af Klimakarréen med fokus på hhv. facaden og gårdrummet
  • 16:00 Vi går til Askøgade
  • 16:15 Præsentation af Fremtidens gårdhave ved Askøgade
  • 17:00 Netværk
  • 17:30 Tak for i dag

Praktisk information

Dato og tid

07/05 2024 15:00 - 17:30

Adresse

Helsingborggade 6
2100 København Ø

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes foran bygningen

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, telefon: 23344601

Praktisk information

Dato og tid

07/05 2024 15:00 - 17:30

Adresse

Helsingborggade 6
2100 København Ø

Deltagerantal

30

Mødested

Vi mødes foran bygningen

Kontakt

hsl@byensnetvaerk.dk
Henriette Sofie Larsen, telefon: 23344601

footer image byens netværk