print logo

Hvorfor er debatten om MeToo og ligestilling vigtig for den bæredygtige omstilling?


Da debatten om MeToo, ligestilling og diversitet blev skudt i gang i 2017 måtte mange erkende, at vi i Danmark ikke er helt så lige, som vi går og tror. Byggeriet er en af de brancher, der især halter bagefter, og der er store gevinster at hente, hvis vi får sat alle talenter i spil.

På Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts 2021 lancerede vi i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) rapporten Vejen til Øget Kønsdiversitet i Byggebranchen. Den konkluderede bl.a., at branchen gennem årtier har været præget af en mandsdomineret kultur, der gør det svært for kvinder at passe ind, og det kan en negativ indflydelse på branchens udvikling.

Da rapporten blev lanceret, oplevede vi en stor interesse for området, men også et stort behov for en bred dialog med branchen om, hvorfor en øget kønsdiversitet er vigtig. Flere undersøgelser peger nemlig på, at en bedre kønsbalance styrker graden af innovation, trivsel og giver en bedre bundlinje. 

Samtidig står vi med en branche, som i den grad mangler arbejdskraft, så her står vi faktisk med et stort rekrutteringspotentiale, da kvinder jo udgør halvdelen af befolkningen.

Vi skal altså både have flere kvinder til at vælge branchen til men også gøre det attraktivt for dem at blive i byggebranchen. De skal bydes velkommen med det blik og de kompetencer, som de kommer med, for ellers får vi ikke gavn af den nytænkning, som diversiteten gerne skal bidrage med. Og vi har brug for innovation og nye tilgange, hvis vi skal nå i mål med en bæredygtig omstilling af byggeriet. Og rapport på rapport viser jo, at det er NU, vi skal handle.

Afgørende at tænke sociale og grønne dagsordener sammen
Mange har tendens til at fokusere enten på den grønne eller den sociale bæredygtighed. De klimavenlige løsninger bygger ofte på komplekse beregninger inden for videnskaber som ingeniørarbejde, geologi og teknisk produktinnovation, mens de sociale problematikker analyseres gennem kvalitative undersøgelser og mere dialogbaserede former, der giver indblik i den sociale virkeligheds mange nuancer.

Begge tilgange er vigtige. For at løse klimaudfordringerne, har vi i høj grad brug for både de tekniske grønne løsninger, men også for at have mennesket med. For vi kan sagtens opfinde noget, der klimamæssigt er supersmart, men hvis mennesker ikke indtænkes i adfærd og brugerprocesser, risikerer vi, at opfindelsen ender nederst i den evigt voksende bunke af papirer på skrivebordet, fordi det er for dyrt, upraktisk eller ikke giver mening.

Således er byggeriet ingen undtagelse, og i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar mener vi, at det er NU, vi skal tænke i diversitet, så vi sammen kan skabe en grønnere og mere lige verden.

Fra bedre kønsbalance til mere holistisk forståelse
Diversitet i køn, etnicitet, alder og andre parametre kan være med til at drive et brud med vaner og kulturer, og dermed også skabe en meget mere repræsentativ branche, som rent faktisk afspejler, hvordan det danske samfund ser ud. Byggebranchen har 91% mænd. Kulturen og vanerne i branchen er på mange områder meget konservativ og fastlåst, og her vil en øget diversitet hurtigt kunne vise vej til nytænkning på tværs af såvel det sociale som det grønne område.

Fokus på en mere inkluderende kultur kan tiltrække flere til branchen, både på kontorerne og på byggepladserne. Ligesom vi står og mangler håndværkere, så er der flere indikationer på, at kvinder i højere grad søger de bæredygtige uddannelser og jobs. Hvis ikke vi styrker diversiteten i byggeriet, går vi altså både glip af vigtig arbejdskraft og bæredygtige kompetencer, som vi i den grad har brug for!

Klummen er skrevet af Christina Schultz, Sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), udgivet den 4. november 2021.

Byens Klumme er udtryk for forfatterens egen holdning.


Vil du høre mere? Så tilmeld dig Magt med ansvar - debat om kønsdiversitet i byggebranchen, som afholdes den 8. marts 2022 på Det Kongelige Akademi. Bag arrangementet står en række organisationer og markante stemmer i byggebranchen, der sammen reflekterer over og diskuterer, hvordan vi får øget kønsdiversiteten både kulturelt og strukturelt i byggebranchen.

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

footer image byens netværk