print logo

Boliglaboratorium – branchens fælles fremtidsværksted


I Danmark er der i dag registreret 37 forskellige familieformer. Alligevel er størstedelen af de boliger, vi bygger, designet til den klassiske kernefamilie. Der er brug for at gentænke boligen med større fokus på fællesskaber og bæredygtighed. Det gør vi i boligbyggebranchens fælles fremtidsprojekt: Boliglaboratorium.

Mor og far og to børn. Et samtalekøkken og en privat altan. Etagebyggeri med elevator direkte til sin hoveddør. Bygget i beton, glas og stål og opført så omkostningseffektivt og kortsigtet, at det nærmest er umuligt at ændre på til fremtidige ændrede behov.

En meget stor del af de boliger, der bygges i dag, følger desværre den opskrift. Men samfundet og den måde, vi lever på i dag, har ændret sig markant. Familier er sat sammen på vidt forskellige måder. Flere og flere bor alene. Der er stor efterspørgsel på at indgå i et tættere fællesskab med naboerne - noget som vi ved øger vores livskvalitet. Og så står vi i en klimakrise, som både udfordrer os på kort og langt sigt. Vi er et sted, hvor det levede liv og udbuddet af boliger, og den måde vi bygger dem på, ikke længere passer sammen.

Det skal vi rette op på.

Fokus på fællesskabet
Derfor har vi i Realdania i 2020 igangsat projektet Boliglaboratorium, hvor vi sammen med Statens Kunstfond har inviteret byggebranchen til i fællesskab at gentænke boligbyggeriet. Syv nye og eksperimenterende boligbyggerier, som skal tjene til inspiration for andre, har fået udviklingsstøtte fra Boliglaboratorium og opføres frem mod 2025. Og undervejs mødes boligbyggebranchen til ’værksteder’, hvor rammevilkår, tendenser og ambitioner debatteres og deles.

Fællesskab kan se meget forskelligt ud og tilgangen i de syv eksperimentbyggerier varierer derfor også. Fra ombygningen af den lille kollektiv-bondegård, hvor beboerne er fælles om det meste, til høje flergenerationshuse i træ med fællesskab og delekultur som omdrejningspunkt. Mens et tredje projekt i Carlsbergbyen har fokus på at skabe en boform, der understøtter fællesskabet for singleforældre og deres børn.Konceptet for singleforældre-boligerne i Carlsbergbyen: Lille privat bolig og stort fællesrum i samspil (visualisering: Adept)

Bæredygtighed og fleksibilitet
Vi står midt i en klimakrise, der kalder på en grundlæggende anden byggeskik, som skaber langt mere bæredygtige boliger. Udover at vi skal bygge med meget mere klimavenlige materialer, er vi nødt til at have mere fokus på, at det, vi bygger, skal kunne ændre karakter over tid. Det betyder, at vi skal tænke mere over, hvordan en bygning kan transformere sig – til nye typer af beboere eller helt andre formål. Det gælder både for den eksisterende bygningsmasse og for nybyggeri.

Et af projekterne i Boliglaboratorium – Symbiosehusene i Herlev – handler om netop det. Her vil man etablere boliger oven på en erhvervsbygning og muliggøre en fleksibilitet inden for døgnets 24 timer. Ideen er, at en del af de kvadratmeter, som et samlet bolig- og erhvervsbyggeri har, deles. Så boliger og kontorer f.eks. kan dele kantine eller fitnesslokale. Mødelokaler kan bruges til private arrangementer. Boligernes drivhuse og friareal kan bruges til pauser og anderledes møderammer. Byggeriet vil få liv og anvendelse i langt flere timer om ugen end normale boliger eller erhvervsbygninger.

Lykkes det greb, kan man pludselig noget andet og mere med de bygninger, vi har til rådighed. Og vi vil kunne udnytte vores eksisterende bygningsmasse meget bedre – til gavn for klimaet – både på kort og langt sigt. For det er som regel langt mere bæredygtigt at bruge de eksisterende bygninger end at bygge helt nyt. Og det er vigtigt at udnytte de kvadratmeter, vi bygger, bedst muligt.

Konceptet for boliger ovenpå erhverv i Symbiosehusene (visualisering: Urban Power)

Mød projekterne i koncept-fasen
I foråret 2023 udstilles koncepterne og ambitionerne i Boliglaboratoriums syv eksperimenterende boligbyggerier. Det finder sted i Velux’ boligprototyper Living Places i Jernbanebyen i København. Hvis man besøger udstillingen, vil man derfor oven i hatten få inspiration fra Velux’ ambitioner om fremtidens boligbyggeri.

Inden da inviteres branchen til næste boligværksted i januar 2023 i København, hvor vi tager afsæt i, hvordan man kan innovere med afsæt i kriser.

Følg med på realdania.dk/boliglaboratorium

Klummen er skrevet af Simon Kofod-Svendsen, projektchef, Realdania
Byens Klumme er udtryk for forfatterens egen holdning.

Er du interesseret i at høre mere om fremtidens nye boligformer, så er Simon Kofod-Svendsen med i panelet ved debatten Et boligmarked under pres, som Byens Netværk holder på Business Arena Copenhagen den 24. november 2022 i København. I panelet deltager desuden Curt Liliegreen, Boligøkonomisk Videnscenter, Line Røtting Dornan, Fonden for Billige Boliger og Heidi Bank, boligpolitisk ordfører for Venstre. Pernille Enggaard, journalist og radiovært (bl.a. Millionærklubben og Finansbaren) moderer debatten. Læs mere her.

Tilmelding til nyhedsbrev

Bliv Medlem

Meld din virksomhed ind i Byens Netværk og deltag i den dialog, der er væsentlig for inspiration og videndeling på tværs af de fagligheder, der er med til at præge udviklingen af byggeriet og vores byer. Et medlemskab gælder alle ansatte i virksomheden.

footer image byens netværk