print logo

Bygningsbevaring teori og praksis 2020-21

Udgivet d. 13. august 2020

Center for Bygningsbevaring inviterer til kursusrækken "Bygningsbevaring teori og praksis 2020-2021", der starter onsdag 23.09.2020 i RAADVAD

Kursusrækken ”Bygningsbevaring teori og praksis 2020-2021” forløber denne gang over 13 dage og tager afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens 45 nye faglige retningslinjer for arbejder på de fredede ejendomme. Retningslinjerne er under udarbejdelse og offentliggøres i løbet af kursusrækken. Retningslinjerne skal være en fremtidig hjælp for ejere, rådgivere og i selve sagsbehandlingen, og styrelsen deltager selv med indlæg på næsten alle kursusdagene på nær en´ dag, som afholdes af og på Kunstakademiets Arkitektskole.

Arrangører og indlægsholdere
Kursusrækken udvikles i år som tidligere af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Slots og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole, som begge er medafsendere. Vi har sammensat et kursusforløb, der byder på indlæg fra over 50 dygtige fagfolk. Indlægsholdere kommer fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Kunstakademiets Arkitektskole, men vi præsenterer også Kgl. Bygningsinspektører og deres tilknyttede ingeniører, NATMUS, Byggeskadefonden, Teknologisk Institut, DOCOMOMO, Københavns – og Gentofte Kommuner, et par restaureringstegnestuer samt besøg i værkstederne i Raadvad.

Læs om kursusrækken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside HER

Læs om kursusrækken på Kunstakademiets Arkitektskoles hjemmeside HER  

 

Baggrund og formål
Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Målgruppe:
Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, som arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger.

Pris
4.000 kr. (ex. moms) pr. kursusdag
Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Tilmeldingsmulighed og yderligere information
Læs mere og tilmeld dig kursusrækken HER

footer image byens netværk