print logo

Kursus: Bygningsbevaring teori og praksis 2020-21

Udgivet d. 11. marts 2021


Kursusrækken "Bygningsbevaring teori og praksis 2020-2021" i RAADVAD fortsætter med nye datoer

Kursusrækken ”Bygningsbevaring teori og praksis 2020-2021” fortsætter med 7 dage, der tager afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens nye faglige retningslinjer for arbejder på de fredede ejendomme. Retningslinjerne skal være en fremtidig hjælp for ejere, rådgivere og i selve sagsbehandlingen, og styrelsen deltager selv med indlæg på kursusdagene.

Arrangører og indlægsholdere
Kursusrækken er i år som tidligere udviklet af Center for Bygningsbevaring i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Det Kongelige Akademi. Vi har sammensat et kursusforløb, der byder på indlæg fra over 50 dygtige fagfolk. Indlægsholdere kommer fra både Slots- og Kulturstyrelsen og Det Kongelige Akademi, men vi præsenterer også Kgl. Bygningsinspektører og deres tilknyttede ingeniører, NATMUS, Byggeskadefonden, Teknologisk Institut, DOCOMOMO, Københavns og Gentofte Kommuner, et par restaureringstegnestuer samt besøg i værkstederne i Raadvad.

Kursusdagene med direkte link
Kursusdag 07 - d. 21.04.2021 Tekniske installationer (Raadvad)
Kursusdag 08 - d. 05.05.2021 Facader i grundmur (Raadvad)
Kursusdag 09 - d. 19.05.2021 Facader og etagedæk i beton (Raadvad)
Kursusdag 10 - d. 02.06.2021 Bindingsværk (Raadvad)
Kursusdag 11 - d. 09.06.2021 Tage og tagværker (Raadvad)
Kursusdag 12 - d. 16.06.2021 Vinduer og døre (Raadvad)
Kursusdag 13 - d. 23.06.2021 Interiørrestaurering (Raadvad)

Læs om kursusrækken på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside HER
Læs om kursusrækken på Det Kongelige Akademis hjemmeside HER  

Baggrund og formål
Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til istandsættelsesprincipper, teknikker og byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Målgruppe
Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, som arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Pris
4.000 kr. (ex. moms) pr. kursusdag
Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på.

Tilmeldingsmulighed og yderligere information
Læs mere og tilmeld dig kursusrækken HER

 

footer image byens netværk