print logo

Nyt arkitekturmagasin vil diskutere bygningskunst og kultur

Udgivet d. 11. marts 2021


Institut for Bygningskunst og Kultur på Det Kongelige Akademi lancerer et nyt onlinemagasin, der skal åbne samtaler og diskutere kunst og kultur i arkitekturen. Magasinet er gratis.

Der skal nyt liv og større mangfoldighed i diskussionerne af samtidens bygningskultur. Det vil et nyt, online arkitekturmagasin ”Magasin for Bygningskunst og Kultur” sørge for. Det første nummer har titlen ”Om at tage mål” og adresserer kvantitative og kvalitative optegnelser, måltagninger og bedømmelser af arkitektur og arkitektoniske problemfelter. 

Der er brug for en bredere og mere åben dialog om, hvad bygningskunst er, og hvad den skaber for mennesker, samfund og kultur. Derfor vil vi med det nye magasin indvie fagfolk og andre interesserede i nogle af de projekter, videnskabelige og kunstneriske produktioner og tanker, som instituttets knap 300 undervisere, forskere og studerende arbejder på, og som vi anser for vigtige for faget,” siger Arne Høi, der er leder af Institut for Bygningskunst og Kultur.

Magasinet udkommer to gange om året på www.bygningskunstogkultur.dk og rummer artikler fra instituttets faglige miljøer og fra danske, nordiske og internationale samarbejdspartnere.

Læs det nye magasin her

Topbillede: I workshoppen “Kul, knogler og kniv” laver de studerende en steds- og værkanalyse af Vikingeskibshallen, som generer 1:1 aftryk og nye, rumlige erfaringer. Studielektor Tine Bernstorff Aagaard tager os med på reportage i første nummer af ”Magasin for Bygningskunst og Kultur”. Foto: Tine Bernstorff Aagaard.

footer image byens netværk