print logo

Byens Adventskalender

Udgivet d. 01. december 2022

I Byens Adventskalender møder vi hver uge op mod jul et medlem af Byens Netværk, der kaster lys over nogle af de aktuelle dagsordener og begivenheder, som har stor betydning for udviklingen af vores byggeri og by.

1. Advent: Søren Houen Schmidt, partner og rådgiver i Grandville


Hvordan har dit arbejde haft særlig betydning for branchens eller byens udvikling i 2022?

Det er et stort og svært spørgsmål. Hvis vi zoomer ud, vil vi, selvom vi er født særdeles ydmyge, nok kunne se, at vi har bidraget med at fremme udviklingen og realiseringen af en lang række bæredygtige byudviklingsprojekter, hvor vi har været med til at sikre en øget kvalitet og værdi gennem vores rådgivning.

Selv har jeg haft fingrene godt nede i gryden i udviklingen af Frederiksberg Hospital. Her har vi bl.a. med et repræsentativt borgerpanel skabt et supergodt eksempel på at inddrage borgere på kvalificeret vis, så de understøtter både forandringsprocessen, designprocessen og beslutningsprocessen.

Hvad er dit håb for udviklingen for byggeriet og/eller byudviklingen i 2023?

At vi i endnu højere grad får mulighed for at bidrage til at realisere klimadagsordenen via klimahandlinger. Der er behov for at accelerere på denne dagsorden og stadig på en måde, hvor vi sikrer bykvaliteten og den gode inddragelse af borgere og interessenter.

Jeg tror faktisk på, at vi med et andet take – med en endnu mere åben tilgang – kan få borgere og interessenter med ind i de helt tidlige faser, hvor der er masser af usikre elementer – hvor projektet er ufærdigt – for herigennem at sikre kvaliteten og fremme hastigheden i realiseringen.

Det gør nok, at nogle projekter vil lide en tidlig død, men så kan vi bruge vores ressourcer på de realiserbare. Og tiden er en knap ressource med de klimaudfordringer, vi står overfor.

Hvordan skal vi alle – med vores forskellige holdninger og behov – bidrage til udviklingen af en fælles og bæredygtig by?

Hos Grandville siger vi ”Ingen ved alt”. Det er en tydelig invitation til, at vi netop skal bidrage til løsninger i fællesskab. Vi skal gøre det sammen på kryds og tværs og få så mange perspektiver og synsvinkler med ind i udviklingsrummet som muligt.

Vi ser en stigende brug af partnerskaber – også i byudviklingen – og vi bliver oftere og oftere bedt om at facilitere komplekse projekter, hvor der er behov for mange perspektiver. Og samtidig er behov for, at de mange tråde ikke filtres sammen.

Det vil vi fortsætte med – for det er nødvendigt, når vi skal udvikle bæredygtige byer. 

Læs mere om Grandville
 

Fælles om byen - kommende arrangementer i 2023

København er udnævnt til World Capital of Architecture – Verdensarkitekturhovedstad – i 2023. Det fejres med et Arkitekturår under titlen Copenhagen in Common med et omfattende program, hvor en lang række samarbejdspartnere, herunder Byens Netværk, bidrager med arrangementer under det samlede fokus: Vi har byen til fælles.

I Byens Netværk ser vi frem til at være "fælles om byen" i 2023 og medvirke i Arkitekturårets program.

Læs mere om Copenhagen in Common  

 

footer image byens netværk