print logo

Byens Adventskalender

Udgivet d. 08. december 2022

I Byens Adventskalender møder vi hver uge op mod jul et medlem af Byens Netværk, der kaster lys over nogle af de aktuelle dagsordener og begivenheder, som har stor betydning for udviklingen af vores byggeri og by.

2. Advent: Søren Smidt-Jensen, associeret partner i Smith Innovation


Hvordan har dit arbejde haft særlig betydning for branchens eller byens udvikling i 2022?

Primært ved at løfte vidensniveauet i branchen og yde rådgivning, der skaber et bæredygtigt og robust bygget miljø. I Smith prioriterer vi opgaver, hvor der er fokus på innovation og udvikling indenfor den grønne dagsorden.

Tre vigtige dagsordener indenfor det byggede miljø har fyldt meget for os – og mig – i 2022:

For det første cirkulær økonomi/cirkularitet, hvor vi bl.a. rådgiver tre frontløberkommuner (Fredensborg, Fredericia og Kolding) samt har projekter med innovativt byggeri og byggematerialer (bl.a. i 4-1 Planet-projektet).

For det andet har vi haft fokus på blågrøn byudvikling og ikke mindst arbejdet med at få vand tænkt bedre ind i byplaner.

Endelig har vi arbejdet med bæredygtig byfortætning – et tema, der kommer til at fylde langt mere fremover, spår jeg.  

Hvad er dit håb for udviklingen for byggeriet og/eller byudviklingen i 2023?

At der bliver markant mindre nybyggeri og byspredning. Og langt større fokus på et bygget miljø præget af regenerative løsninger, lavkarbon og cirkularitet.

Byplanlægningen, håber jeg, får større fokus på blågrøn byudvikling, herunder naturbaserede løsninger, samt byfortætning.

Klimatilpasning er en af vor tids største udfordringer. Men også en mulighed for at tænke nyt. Hvordan skal vi forandre vores byer og måder at udvikle dem på, når vand møder by?

Vand kommer til at fylde meget for byplanlægningen fremover. Diger og betonvægge er nødvendige visse steder, men lad os hellere se vandpresset som en innovationsudfordring.

Vi skal blive endnu bedre til at arbejde med et integreret udviklingsperspektiv for vores byer, hvor håndtering af vand, klimasikring, naturværdier, rekreative værdier, byvækst, byomdannelse og byfortætning tænkes sammen.

Der er rigtigt mange gode ting i gang, men vi – kommuner, rådgivere, udviklere – skal blive endnu bedre. Vi skal have langt mere fokus på naturbaserede løsninger, f.eks. indenfor stormflodssikring.

Læs mere om Smith Innovation
 

Den blågrønne byudvikling - kommende arrangementer i 2023

Klimaet er under forandring. Derfor må vi også forandre vores byer og måder at udvikle dem på, når vand møder by.

Vi glæder os til at blive klogere på den blågrønne byudvikling på nogle af vores kommende arrangementer i 2023.

Blandt andet bliver klimaudfordringer og klimalederskab blandt emnerne på konferencen Byggebranchen ser grønt den 1.-2. juni. 

Og vi skal også se konkrete eksempler på klimatilpasningsprojekter i bl.a. pilotprojekterne Fremtiden Gårdhave - Tomsgårdsvej og Fremtidens Gårdhave - Straussvej, hvor Københavns Kommune renoverer og omdanner gamle gårdmiljøer til frodige gårdhaver, hvor formålet er at udvikle nye løsninger, der kombinerer rekreative gårdrum med innovativ lokal regnvandshåndtering 

 

footer image byens netværk