print logo

Grænsefladen mellem Kunstakademiets arkitektuddannelse og FN’s verdensmål


Aktiviteterne og dialogen i Byens Netværk viser, at der på tværs af hele byggebranchen findes en stor interesse for bæredygtige løsninger og produkter. Interessen afspejler et behov og en nødvendighed, der dagligt vokser verden over. Arkitekter og designere har en enestående mulighed for at byde ind med nogle af de kreative og innovative kompetencer, der skal til for at imødekomme den udvikling.

Derfor har vi på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) dedikeret de tre næste år til udvikling af nye og innovative løsningsbud på en mere bæredygtig verden. Det gør vi gennem et øget fokus på FN´s 17 verdensmål.

For et halvt år siden kickstartede tidligere formand for FN´s generalforsamling, Mogens Lykketoft, processen for årets afgangsstuderende på KADK. Han understregede, at de 17 verdensmål handler om andet og mere end grøn bæredygtighed. De handler for eksempel også om inklusion, sundhed og ligestilling.

FN-satsningen er et udspil, der har givet vores studerende et stort individuelt spillerum, som de i den grad har taget til sig. Temaet ligger også i fin forlængelse af en samfundsmæssigt ansvarlig bevidsthed, der længe har kendetegnet de studerende.

På KADK åbner vi denne sommer den første afgangsudstilling i akademiets historie, hvor samtlige projekter forholder sig til FN-målene. Og paletten er meget bred.

For eksempel har kandidat Anders Cochet Svinkløv tegnet et bygningsværk til en af Kinas mest forurenede regioner, som i kraft af sin arkitektoniske form og facadebelægning kan centrifugere og opsamle tunge støvpartikler og dermed forbedre luftkvaliteten. Projektet er udviklet – og afprøvet – i den kinesiske Gobi-ørken.

Kandidat Sam Coolidge har tegnet et forslag til, hvordan man med fleksible diger, der udbygges og udvikles i takt med havvandstigningen kan sikre udsatte kystområder omkring Storkøbenhavn. Planen sigter på at etablere et nyt indre vandrum med grønne parker direkte på vandet, der gør det muligt at beskytte såvel biodiversiteten som muligheden for rekreative oplevelser ved vandet.

Verdensmålene lægger også op til, at vi bygger, planlægger - og tilrettelægger bygninger helt lokalt og i forhold til vores adfærd i hverdagen. For eksempel foreslår en kandidat et baggårdshus, der sikrer mangfoldighed i en stigende homogeniseret storby, mens en anden giver bud på, hvordan man kan omdanne parcelhusene, så de svarer til nutidens behov. 

Men selvom det er en imponerende og visionær udstilling, er det jo egentlig ikke den, der er det vigtigste resultat. Det er, at der nu er 242 nyuddannede kandidater (77 designere og 165 arkitekter), som er kvalificerede til at tage bolden op og være med til at udvikle nye løsninger på verdens aktuelle problemer.

I Byens Netværk har vi en god tradition for at dele erfaringer og projekter på tværs af faggrupper, og dét er en af grundene til, at vi som uddannelsesinstitution, der uddanner fremtidens arkitekter og designere, er med i Byens Netværk. Derfor inviterer vi også Byens Netværk indenfor til et særarrangement, hvor medlemmerne kan møde nogle af årets dygtige kandidater og tage del i diskussionen om, hvordan vi som byggebranche kan være med til at løse de udfordringer, som FN’s 17 verdensmål peger på.

Arrangementet afholdes den 10. august i udstillingsbygningen på KADK – læs mere her 

Institutleder Arne Høi
KADK - INSTITUT FOR BYGNINGSKUNST OG KULTUR 

 

footer image byens netværk